Anunțuri, comunicate și evenimente

LANSAREA PROIECTULUI „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”
LANSAREA PROIECTULUI „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”.

 Comunicat de presă

Dej 13/11/2018

LANSAREA PROIECTULUI

„Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță începerea proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Durata de implementare a proiectului este 60 luni în perioada 01.10.2018 – 30.09.2023.

Valoarea totala a proiectului este de 3,489,363.35 lei.

Obiectivul general al proiectului Asigurarea condițiilor optime de funcționare a GAL Dej pentru implementarea în contextul mecanismului de DLRC a unei Strategii de Dezvoltare Locala, care cuprinde un set de măsuri de intervenție integrate si multisectoriale, ce vizează reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, pentru un număr de 1700 de persoane din Municipiul Dej.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Îmbunătățirea capacității GAL Dej de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL Rezultatele R1, R2, R3, obținute ca urmare a derulării activității A1 Acțiuni destinate îmbunătățirii capacității GAL DEJ de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL vor contribui la atingerea acestui obiectiv.

2. OS2 – Creșterea nivelului de informare si conștientizare a actorilor locali, a membrilor comunității din teritoriul SDL si a potențialilor beneficiari privind înaintarea masurilor si intervențiilor incluse in SDL pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială .

3. OS3 – Selecția celor mai semnificative proiecte care corespund criteriilor de selecție si priorităților SDL , în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți, in condiții de transparenta si cu respectarea principiilor nediscriminării si monitorizarea si evaluarea acestora.

Proiect cofinantat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obține de la Lăzăriciu Rodica, Manager Proiect, 0744641451.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Descarcare comunicat

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 16.11 -22.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 16.11 -22.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 16.11 -22.11.2018.

VINERI -  16.11.2018

ORA 16:00        MAD MAX FURY ROAD 3D (” MAD MAX”, ACTION/DRAMA/SCI-FI ,N.  -15 ANI  120MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 17.11.2018

ORA 11:00           VAIANA( , ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 103 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00    AMERICAN PASTORAL (”PASTORALA AMERICANĂ” CRIME / DRAMA A.P.-12 ANI, 104 MIN. )

MARȚI - 20.11.2018

ORA 16:00  THE CAPTIV (”CAPTIV”, CRIME/DRAMA/MISTERY, A.P.12 ANI , 112 MIN.)

MIERCURI -21.11.2018

ORA 16:00  THE BLUE LAGOON (”LAGUNA ALBASTRĂ”, DRAMA/ROMANCE, A.G. , 100 MIN.)

JOI-  22.11.2018

ORA 16:00  ABSOLUTELY ANITHING (”ABSOLUT TOTUL ”,  COMEDY/SCI-FI  A.P. -12.ANI, 82 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.11 -15.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.11 -15.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 09.11 -15.11.2018.

VINERI -  09.11.2018

ORA 16:00        BILLY LYNN`S LONG HALFTIMER WALK (” BILLY LYNN DRUMUL UNUI EROU”, DRAMA/WAR ,A. P.. -12 ANI  225 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 10.11.2018

ORA 11:00           AVENTURI LA FIRUL IERBII( , ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 93MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ

ORA 16:00    GOOD KILL (”DREPT LA ȚINTĂ” WAR/ DRAMA/ THRILLER, A.P.-12 ANI, 98 MIN. )

MARȚI - 13.11.2018

ORA 16:00  EMMA`S CHANCE (”ȘANSA EMMEI”, DRAMA/ROMANCE/ FAMILY, A.G. , 89 MIN.)

MIERCURI -14.11.2018

ORA 16:00  GRANDMA (”BUNICA”, DRAMA/COMEDY, A.G. , 75 MIN.)

JOI-  15.11.2018

ORA 16:00  CHILD 44 (”CRIME TRECUTE SUB TĂCERE ”,  CRIME/DRAMA/HISTORY  A.P. -15.ANI, 132 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

Eveniment dedicat Marii Uniri la Muzeul Municipal Dej
Eveniment dedicat Marii Uniri la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România-Filiala Cluj organizează joi, 8 noiembrie 2018, între orele 10-12, în incinta Muzeului Municipal Dej, manifestarea cu tema ,,Personalități ale Marii Uniri”, în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri.

În prima parte a evenimentului participanții vor viziona un film de aproximativ 30 de minute intitulat „Mărturii de 1 Decembrie 1918”, realizat de Silvia Pintea. În partea a două a întâlnirii ziariștii clujeni organizează o masă rotundă și dezbateri referitoare la filmul prezentat, la necesitatea recuperării istoriei orale precum și la sărbătoarea Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va fi moderat de dr. Focșanu Marius Cristian, ziarist Făclia de Cluj și Constantin Albinetz, Șef serviciu cultură din cadrul Primăriei Municipiului Dej .

 

Primar

Morar Costan

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor, strada AMURG.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 07 noiembrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 noiembrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 16 noiembrie 2018, ora 1100.

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul primăriei, camera 35 - Serviciul tehnic, începând cu data de 06 noiembrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 14 noiembrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 15 noiembrie 2018, ora 1100.

Primar

Morar Costan

 

Licitaţie  publică cu strigare- vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent
Licitaţie publică cu strigare- vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent

Municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează Licitaţie  publică cu strigare pentru vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent

Denumirea și sediul vânzătorului – Municipiului Dej, județul Cluj, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

 Obiectul, locul unde se află imobilul ce urmează a fi vândut: 

  •    Imobil (bl.V03) cu terenul aferent  în suprafață de 3540 mp, situat în Dej, str. Crângului nr.1

Locul unde poate fi studiată documentația pentru licitație – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Lazar Mihaela), începând cu data de 02.11.2018.

Documentele de capabilitate si participare la licitație

1). Pentru persoanele juridice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie după cartea de identitate;

-           Certificatul   de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Ultimul bilanț contabil depus, înregistrat și vizat la organul competent;

-           Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;-Anexa 2

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

            2). Pentru persoanele fizice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie de pe actul de identitate

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

Data și locul de primire al  documentelor  – Documentele se primesc până la data de 19.11.2018, ora 1000  la Registratura  Primăriei municipiului Dej.

Data, ora și locul licitației – Licitația publică cu strigare va avea loc în data de 20.11.2018, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 41.

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 -08.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 -08.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.11 -08.11.2018.

VINERI -  02.11.2018

ORA 16:00  JOHN WICK (”NU-L PROVOCA”,DRAMA/THRILLER , N. -15 ANI 97MIN. )

SÂMBĂTĂ - 03.11.2018

ORA 11:00           TAD THE LOST EXPLORER AND THE SECRET KING MIDAS (TAD EXPLORATORUL PIERDUT ȘI SECRETUL REGELUI MIDAS , ANIMAȚIE, SUBTITRAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  , A. G., 85 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00    PASSENGERS (”PASAGERII” ROMANCE/ ACTION/ SCI-FI, A.P.-12 ANI, 111 MIN. )

 

MARȚI - 06.11.2018

 

ORA 16:00  BROOKLYN (”BROOKLYN”, DRAMA/ROMANCE, A.G. , 101 MIN.)

 

MIERCURI -07.11.2018

 

ORA 16:00  DESCHIDEREA  VERNISAJULUI „PICTORAȘI DEJENI” , CERCUL DE PICTURĂ AL CLUBULUI COPIILOR DEJ COORDONATOR PROF. LOREDANA TOMȘA

 

 JOI-  08.11.2018

ORA 16:00  THE SHACK  (”CABANA ”,  DRAMA/FANTASY  A.P. -12.ANI, 127 MIN.)

 

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

Primar

  Morar Costan

 

Orașe înfrățite