servicii online
SERVICII ONLINE
Informatii covid 19 Informații COVID 19 Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 ianuarie  2021, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2021 – 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantrului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tetarom S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul Agro – Transilvania S.A. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. 1, Capitolul IV, art. 470, alin. (5), la HCL 131/22.12.2020 privind aprobarea taxelor locale pe autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului Dej, de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii Nr. 416/2001, pe anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren aflat în proprietatea domnului Todica Alexandru Florin și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, str.Mărășești, nr.9, Bl.F2, parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.63657 Dej.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.52244  Dej.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrii imobilului situat în Municipiul Dej, str.Mircea cel Bătrân, înscris În cf Dej 60087 cu număr cadastral 60087.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Spitalului Municipal Dej în anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire pod peste valea Jichis(Salca) pe strada Slatinei, in Municipiul Dej”

14.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 ianuarie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Conferință video-online și expoziție dedicate Unirii Principatelor Române
Conferință video-online și expoziție dedicate Unirii Principatelor Române

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859, numită şi „Mica Unire”, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voinţă politică a celor două Principate româneşti, Moldova şi Ţara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern.

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej în colaborare cu Cercul Metodic al Profesorilor de Istorie din Dej și a Cercul Metodic al coordonatorilor de proiecte și programe educative organizează cu ocazia zilei de 24 ianuarie o conferință video-online și expoziția de fotografii și documente intitulată „Unirea Principatelor Române din anul 1859”.

Pentru a omagia acest moment istoric, parte constitutivă a națiunii române, dejenii și nu numai sunt invitați să asiste pe paginile de Facebook ale Municipiul Dej și Muzeul Municipal Dej la prelegeri susținute de către profesorii Albinetz Cristina, Moldovan Horațiu, Almășan Alexandrina și Albinetz Constantin. Prelegerile vor fi disponibile online duminică, 24 ianuarie, începând cu ora 11:00.

Totodată expoziția „Unirea Principatelor Române din anul 1859” va fi inaugurată în holul Librăriei Muzeului vineri, 22 ianuarie, și poate fi vizitată până vineri, 29 ianuarie.

 

Datorită actualei situații epidemiologice provocată de Sars-CoV-2, accesul la expozițiile Muzeului Municipal Dej se va face respectând regulile impuse la nivel național pentru minimalizarea răspândirii virusului Covid-19.

 

Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”
Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”

Primăria Municipiului Dej a finalizat implementarea proiectului ”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”, proiect  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

      Scopul proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Dej, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Rezultatele:

  •  Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.
  • Arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente, portal web platformă integrată
  • Retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare;
  •  Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului pentru aplicarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.

    Valoarea totală a proiectului este de 2.309.136 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea eligibilă a Municipiului Dej este în valoare de 46 182,72 lei.

Soluțiile informatice implementate în cadrul proiectului pot fi accesate pe site-ul Primăriei Municipiului Dej www.primariadej.ro, secțiunea Servicii online.

 

Anunț consultare publică
Anunț consultare publică

Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul în bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, organizează în perioada 15.01.2021-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, în conformitate cu prevederile legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.

 

Propunerile de Planuri de acțiune și hărțile de zgomot pot fi consultate la adresele de internet: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

 

Publicul interesat poate transmite comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate, în scris:

 

  • la sediul CNAIR SA. din București, bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poștal 010873,
  • prin fax la nr. 021.312 09 84 sau
  • prin e-mail la adresa: management-zgomot@andnet.ro până la data de 29.01.2021, ora 16:00.   

 

Ziua Culturii Naționale, vineri la Dej
Ziua Culturii Naționale, vineri la Dej

Primăria Municipiului Dej prin intermediul Muzeului Municipal Dej, Bibliotecii Municipale Dej și a Centrului Cultural „Arta” organizează la data de 15 ianuarie, începând cu orele 11:00, Ziua Culturii Naționale, ziua ce marchează nașterea marelui poet Mihai Eminescu.

Născut la Botoșani, pe 15 ianuarie 1850, Mihai Eminescu devine un simbol al culturii românești, un reformator al limbii române, un gânditor ilustru crescut sub aripa Romantismului european. Opera sa lirică dar și publicistica sa își pun amprentele pe ulterioara evoluție socio-culturală a întregii țări. Imaginea poetului este implantată aproape la nivel mitic în toate palierele minții românești, iar Ziua Culturii Naționale este un tribut adus vieții și operei marelui nostru poet național. Poetul Mihai Eminescu este legat de orașul nostru deoarece în drumul său spre Blaj a vizitat Dejul unde a avut răgazul să scrie un articol pentru revista „Familia” din Oradea, la data de iunie 1866.

Astfel pentru a promova cultura, arta și efortul academic vineri, 15 ianuarie, ora 11:00, va avea loc depunere de coroane la bustul poetului Mihai Eminescu.

La ora 11:30, în cadrul Centrului Cultural „Arta” prin participarea Cercului Metodic al Profesorilor de Limba și Literatura Română, a reprezentanților Cenaclului Literar „Radu Săplacan” al ASTRA Dej și al Cenaclului Literar „TRILL” se va organiza un microrecital de poezie eminesciană susținut de către liceeni cărora li se vor alătura și poeți dejeni.

De asemenea Biblioteca Municipală Dej organizează o expoziție de carte dedicată poetului Mihai Eminescu, deschisă în perioada 15-22 ianuarie 2021.

Totodată de Ziua Culturii Naționale accesul este gratuit în sălile de expoziție ale Muzeului Municipal Dej.

Dată fiind actuala situație sanitară provocată de pandemia SARS-CoV-2, evenimentul susținut la Centrul Cultural „Arta” se va desfășura fără public, cu respectarea tuturor condițiilor impuse de contextul epidemiologic. Întregul recital va fi transmis online în cadrul paginilor de Facebook: Muzeul Municipal Dej și Municipiul Dej.

Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej
Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Serviciul Administrării Domeniului Public (SADP) acționează pentru deszăpezire în toate zonele orașului. Acțiunea a fost demarată în cursul nopții și continuă.

8 utilaje de deszăpezire atât cu lamă cât și pentru distribuit material antiderapant lichid și solid pentru străzi și 2 pentru trotuare au acționat și acționează în teren în funcție de situație.

S-a acționat în prima fază, cu prioritate pe străzile principale, pentru a se asigura accesul mijloacelor de transport în comun și ulterior pe străzile secundare. Intervențiile pentru deszăpezire nu se pot derula simultan pe toate străzile, însă echipele SADP acționează permanent.

Orice problemă referitoare intervențiile pentru deszăpezire, în municipiul Dej, poate fi semnalată la numerele de telefon 0264 211790 sau 0731 311 797, urmând să se intervină cât mai rapid posibil în zona respectivă.

Programul casieriei primăriei în ultima zi din an
Programul casieriei primăriei în ultima zi din an

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii persoane fizice și juridice că pot efectua operațiuni în numerar la Casieria Primăriei Municipiului Dej până joi, 31 decembrie, ora 09:30, programul casieriei fiind în acord cu reglementările din domeniul finanțelor publice, pentru această perioadă( OMFP 3155/2020).

În acest context programul Casieriei Primăriei Municipiului Dej la final de an este următorul:

Luni, 28 decembrie- miercuri, 30 decembrie- între orele 08:00-16:00;

Joi, 31 decembrie- între orele 08:00-09:30.

Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej
Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej

Cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, marți, 22 decembrie 2020, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor  Revoluției din  Piața 16 Februarie, se va desfășura o ceremonie simbolică organizată de Primăria Municipiului Dej şi Garnizoana Dej.

În semn de aleasă prețuire pentru eroii Florin Oșan și Kovacs Laszlo se va intona Imnul de Stat al României, se va oficia o slujbă de pomenire și se vor depune coroane de flori.

Ceremonia se va desfășura cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Orașe înfrățite