Anunțuri, comunicate și evenimente

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se  convoacă  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 18 iulie 2019, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alipirii terenurilor identificate prin C.F. 60701 și 63049 și înscrierea dreptului de proprietate definitiv, proprietate publică, situate în Municipiul Dej, Strada Câmpului Nr. 3.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței de teren înscris în C.F. Dej, Nr. 51809, Strada Luceafărului Nr. 7, Bloc B 5.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Dej Nr. 51440 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție pe suprafeța de 104 m.p.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de execuție al Bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al II-lea al anului 2019.
 6.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor Municipiului Dej, în vederea recuperării sumelor investite în reabilitarea imobilului ”Galeria de Artă”.
 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din patrimoniul public al Municipiului Dej, administrat de Consiliul Local, în patrimoniul privat al Municipiului Dej, a imobilului ”Galeria de Artă”, în vederea restituirii fostului proprietar.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb SA Dej din data de 6 august 2019,ora 13,00.
 9. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.  

 

Materialele prezentate în  ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 12 iulie 2019 și  pe suport de hârtie  către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

     Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

      Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

      Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

      Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

      Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ,sănătate, familie și sport.

 

Primar,

ing. Morar Costan

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 12.07 - 18.07.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 12.07 - 18.07.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 12.07 - 18.07.2019.

VINERI -  12.07.2019

                  ORA 16:00   BELLE ( COMEDY / DRAMA; A.P-12 ANI, 100 MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 13.07.2019

ORA 11:00     DESPICABLE ME 3  (”SUNT UN MIC TICĂLOS 3” FILM ANIMAȚIE,  DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D A.G., 89 MIN

 

ORA 16:00  AN AFFER TO REMEMBER  (”O AVENTURĂ DE NEUITAT”, CLASIC,   A.P-12 ANI., 110MIN)

 

MARȚI - 16.07.2019

 ORA 16:00    THE BLUE LAGOON („LAGNA ALBASTRĂ”, THRILLER; A.P. 12  ANI., 100 MIN.)

 

MIERCURI - 17. 07.2019

 

ORA 16:00     BROOKLYN (DRAMA/BIOGRAPHY  A.G.  100 MIN)

 

JOI-  18.07.2019

 

ORA 16:00  ALLIED (”ALIATUL”, ROMANCE/ DRAMA/ ACTION, N -15 ANI, 119 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Amenajare iaz și traseu pietonal
Amenajare iaz și traseu pietonal

Primăria Municipiului Dej anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Amenajare iaz și traseu pietonal”, propus a fi amplasat în Municipiul Dej, Strada Fragilor.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la sediul Primăriei Municipiului Dej, Strada 1 Mai nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 09.00-12.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

 

 

PRIMAR

Ing. Morar Costan

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 05.07 - 11.07.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 05.07 - 11.07.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 05.07 - 11.07.2019.

                  VINERI -  05.07.2019

 

ORA 16:00  DRACULA UNTOLD (”DRACULA POVESTEA NESPUSĂ”, ACTION / DRAMA; A.P.-12 ANI, 88 MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 06.07.2019

 

ORA 11:00   CROODS  (  FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D A.G., 98 MIN

 

ORA 16:00  JUPITER ASCENDING (”ASCENSIUNEA LUI JUPITER”, SCI-FI, A.P-12 ANI., 130 MIN)

 

MARȚI - 09.07.2019

 

ORA 16:00     ALFI (COMEDY/ ROMANCE; A.G., 106 MIN.)

 

MIERCURI - 10. 07.2019

 

ORA 16:00 CENTER STAGE ON POINT („MIRAJUL DANSULUI”    DRAMA/COMEDY  A.P..-12 ANI  90 MIN)

 

JOI-  11.07.2019

 

ORA 16:00 AMERICAN PASTORAL (”PASTORALA AMERICANĂ”, CRIME/ DRAMA, A.P.-12 ANI, 100 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.06 - 04.07.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.06 - 04.07.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 28.06 - 04.07.2019.

 

VINERI -  28.06.2019

 

ORA 17:00  ÎNTÂLNIREA CENACLULUI ”CLEPSIDRA”

 

SÂMBĂTĂ - 29.06.2019

 

ORA 11:00     ALBINUȚA MAYA (, FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D A.G., 88 MIN.)

 

ORA 16:00    THE DROP (”BANI MURDARI”,THRILLER, A.P-12 ANI., 87 MIN)

 

MARȚI - 02.07.2019

 

ORA 16:00      HELLO, MY NAME IS DORIS („PASIUNE FĂRĂ VÂRSTĂ”, COMEDY/ ROMANCE; A.P., 86 MIN.)

 

MIERCURI - 03. 07.2019

 

ORA 16:00  THE EDGE OF SEVENTEEN („NELINIȘTILE ADOLESCENȚEI”,         DRAMA/COMEDY  A.G  100  MIN)

 

JOI-  04.07.2019

 

ORA 16:00    BROKEN HORSES (“CONFRUNTAREA”, COMEDY, N -15, 100 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 iunie 2019, ora  12,00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului “  ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei Nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 62  din 27 aprilie 2017.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui mandat special  la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru: Construire Spălătorie auto, împrejmuire și branșamente la utilități generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Alexandru Ioan Cuza Nr. 37, C.F. 58834, Nr. cad. 58834.        
 6.  Proiect de hotărâre  privind trecerea din patrimoniul public al Municipiului Dej administrat de Consiliul Local, în patrimoniul privat al Municipiului Dej a imobilului “ Galeria de artă”, în vederea restituirii fostului proprietar.
 7. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.  
Dezbatere publică
Dezbatere publică

MUNICIPIUL  DEJ,

DIRECȚIA TEHNICĂ,

SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la documentația:

Inițiere PUZ - construire locuință P+M, în Dej, str. Podgorenilor, fn, inițiator  Cosma Salomeea Felicia

PUZ - construire 3 locuințe P+M, in Dej, str. Huhurez, nr. 42A, inițiator  Marton Ioan

PUD - construire CONSTRUIRE BISERICĂ ORTODOXĂ, str. Ceferiștilor, nr. 3, beneficiara PAROHIA SFÂNTUL MARE MUCENIC MINA 

 

Scopul elaborării documentațiilor de urbanism  este de a reglementa modul de construire al construcțiilor menționate.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, joi, 4 iulie 2019, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej , pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 04.07.2019

PRIMAR

MORAR COSTAN

Ziua  Drapelului Național va fi sărbătorită miercuri la Dej
Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită miercuri la Dej

Primăria Municipiului Dej și Garnizoana Dej organizează, miercuri, 26 iunie, manifestări dedicate Zilei Drapelului Național al României.     

Evenimentul va debuta cu slujba de sfințire a drapelului în Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", situată pe strada Gutinului, iar de la ora 10:00 vor continua în Piața Bobâlna după următorul program:

   - Alocuțiunea primarului Municipiului Dej, referitoare la sărbătorirea  Zilei Drapelului Național

   - Primirea drapelului național ce urmează a fi înălțat pe catarg

           - Binecuvântarea și sărutul drapelului

   - Înălțarea drapelului concomitent cu intonarea Imnului Național al României

   - Defilarea gărzii de onoare

 

Primar

Morar Costan

Orașe înfrățite