Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Ședință de îndată a Consiliului Local
Ședință de îndată a Consiliului Local

      În conformitate cu prevederile art.133 , alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  privind    Codul administrativ, se convoacă şedinţa  de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 15 noiembrie  2019, ora 15,00 , în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 8.339 m.p., situat în Municipiul  Dej, Strada Crângului Nr. 23, în vederea construirii unui spațiu comercial și parcări auto.

Materialele prezentate în ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 noiembrie  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Filmul ,,Cardinalul” la Centrul Cultural ,,Arta”,
Filmul ,,Cardinalul” la Centrul Cultural ,,Arta”,

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu  Ager Film organizează marți, 12 noiembrie de la ora 18:00, la Centrul Cultural ,, Arta”, Gala de prezentare a filmului ,,Cardinalul”. Intrarea este liberă.

Cardinalul prezintă o parte din viața episcopului greco-catolic Iuliu Hossu, câteva scene de la Marea Unire și pe urmă perioada încercării convertirii forțate în penitenciarul Sighet. Rolul lui Iuliu Hossu este jucat de actorul Radu Botar, iar alături de el joacă Ioan Andrei Ionescu, Richard Bovnoczki, Radu Bânzaru, Maria Ploae, Cristian Iacob, Mircea Andreescu, Ovidiu Crișan, Remus Mărgineanu, Bogdan Nechifor.

Trailer: https://youtu.be/qjA0K7XUcO8.

Pagină Facebook - https://www.facebook.com/cardinalul/

            “În filmul CARDINALUL, inspirat din viața episcopului greco-catolic Iuliu Hossu am avut ocazia să urmăresc un destin exemplar, de la crainic al Marii Uniri din decembrie 1918,  la penitenciarul de exterminare din Sighet, numit și ”temnița elitelor”, unde mulți dintre cei închiși, înalți demnitari sau prelați uniți, au plătit cu viața.  Au urmat apoi pentru Iuliu Hossu 15 ani în domiciliu forțat până la moartea sa de martir al neamului. Un om a cărui conștiință nu a putut fi înfrântă. Și nu numai el, ci și colegii săi de suferință, preoții care au răbdat închisoarea cu smerenie și demnitate. Constatase cineva, dintre cei care studiaseră dosarul înaintat la Vatican în vederea recunoașterii martiriului, că au fost 12 episcopi greco-catolici întemnițați în România și nu a trădat niciunul dintre ei. Frumoasă remarcă! Cred că în peisajul atât de divers al filmului românesc este bine să existe şi un film închinat acestor martiri ai neamului. O istorie încă ignorată şi pe care, din păcate, unii o vor uitată”,a declarat regizorul Nicolae Mărgineanu.

,,Cardinalul” a fost realizat de Ager Film, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, iar filmările au avut loc în Memorialul Sighet, Penitenciarul Jilava, fostul penitenciar Doftana și alte locații, timp de 20 de zile.

Din echipa filmului fac parte Gabriel Kosuth (director de imagine), Cornel Țăranu (muzică), Nita Chivulescu (montaj), Dumitru Nicodim (scenograf), Nicolae Mărgineanu jr (producător executiv) Luminița Mihai (costume). Filmul va putea fi văzut pe ecranele din România începând cu 9 noiembrie, fiind distribuit de Ager Film, urmând a fi organizate proiecții de gală în București dar și în Târgu Jiu, Arad, Alba Iulia, Târgu Mureș, Oradea, Satu Mare, Cluj și Blaj.

 


 

 
Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului
Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului în România, eveniment ce a avut punctul culminant în Revoluția Română din Decembrie 1989. Acest moment a fost unul de cotitură pentru istoria noastră, dar și pentru municipiul Dej fiindcă mulți dintre locuitorii urbei noastre au participat la instaurarea democrației și îndepărtarea unui regim de regretată amintire.

În acest context, Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca și Arhivele Naționale Cluj, anunță intenția de a realiza o expoziție tematică în care să fie expuse materiale foto, audio, video, înscrisuri sau alte materiale din toate etapele regimului comunist până la și incluzând Revoluția din 1989. Prin această expoziție se va construi un fond documentar local prin care publicul dejean și nu numai, va intra în contact cu evenimente din istoria recentă, evenimente ce sunt și astăzi motive de dispută socială, istorică și politică.

În sprijinul acestui proiect, cetățenii Municipiul Dej care dețin astfel de materiale privind regimul comunist (instaurarea, evoluția și căderea acestuia) sunt invitați să le doneze sau să le transmită în custodie temporară Muzeului Municipal Dej. Toate obiectele vor fi preluate în cadrul Muzeului Municipal până la data de 30 noiembrie 2019.

Cei care doresc să facă parte din această inițiativă importantă pentru istoria Municipiul Dej și a României, pot contacta reprezentanții Muzeului Municipal Dej:

Șef Serviciu Cultură, Constantin Albinetz – tel: 0728210508

Muzeul Municipal Dej – tel: 0264212525 (în fiecare săptămână, de marți până sâmbătă)

Rus Ovidiu – tel: 0743326048; email russ.ovidiu@gmail.com

Vă mulțumim!

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE
ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 28 Noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea  MESTER & FERSEDI SNC cu domiciliul in Mun. Dej, str. Horea, nr. 34, jud. Cluj.        

 Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 2784

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

  1. Teren intravilan in suprafata de 10252 mp., front 110 mp. la drum pietruit, utilitati la drum (electricitate apa gaz, canalizare), inscris in cf 51092, (nr cf vechi 18534 Dej), nr. topo 1884/2/1, 1885/1/1, 1885/2/1, 1885/1/2/1.

 

 

Teren evaluat la 876.600 lei valoarea de piata estimata.                         657.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei,redus cu 25% (a doua licitatie).

 

 

 Toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invitati sa instiinteze despre aceasta, organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 27 Noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                      

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                    

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;            

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax, e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 27 Noiembrie 2019, pana la orele 15,00. 

 Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 08.11 - 14.11.2019.

VINERI - 08.11.2019

 

ORA 16:00    THE PHYSICIAN ( „UCENICUL LUI AVICENA”, DRAMA, HISTORY  A.G., 150 MIN)

 

SÂMBĂTĂ - 09.11.2019

 

ORA 10:00    ZOOTROPOLIS ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 110 MIN)

 

ORA 16:00         SONG ONE („CÂNTECUL VIEȚII”, DRAMA/ MUSIC, A.G., 90 MIN.)

 

MARȚI - 12.11.2019

 

ORA 16:00          POLTERGEIST („POLTERGEIST ”, HORROR N.-15 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 13.11.2019

 

ORA 16:00  RESIDENT EVIL, VENDETTA („RESIDENT EVIL RĂZBUNARE” ANIMATION/ ACTION, N-15 ANI.,  100 MIN.)

 

JOI - 14.11.2019

 

ORA 16:00 RESIDENT EVIL, THE FINAL CHAPTER,(”RESIDENT EVIL, CAPITOLUL FINAL, HORROR / THRILLER, N.-15 ANI,  105 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.11 - 07.11.2019.

SÂMBĂTĂ - 02.11.2019

ORA 10:00    ARTUR SI RĂZBUNAREA LUI MALCAZARO ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 90 MIN)

 

ORA 16:00         THE SEAGULL („PESCĂRUȘUL”, COMEDY/ DRAMA/ ROMANCE, A.G.., 95 MIN.)

MARȚI - 05.11.2019

 

ORA 16:00          HITCHCOCK („ HITCHCOCK ”, DRAMA/ BIOGRAPHY,  A.P.-12 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 06.11.2019

 

ORA 16:00  EDDIE THE EAGLE („EDDIE VULTURUL” DRAMA / COMEDY / BIOGRAPHY, A.G.,  101 MIN.)

 

JOI - 07.11.2019

 

ORA 17:00  HITMAN AGENT 47 („HITMAN AGENT45”,ACTION /CRIME / THRILLER,  N.-15 ANI,  100 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

In atenția agenților economici
In atenția agenților economici

Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile
Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile

Primăria Municipiului Dej și Grădinița cu Program Prelungit „Arlechino”, au marcat astăzi finalizarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Arlechino”, de care beneficiază cei peste 160 de copii care frecventează grădinița și cadrele didactice.

Proiectul implementat de Primăria Municipiului Dej și finanțat în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală,  are o valoare de 2 500 000 lei, cota de cofinanțare din bugetul local fiind de  aproximativ 140 000 lei.

În cadrul proiectului prin care s-a dorit  crearea de condiții optime și moderne de pregătire, clădirea grădiniței a fost extinsă, s-a intervenit la fațadizare și înlocuirea tâmplăriei. La parter au fost amenajate 1 sală de grupă, sală de mese, bucătărie, cabinet medical, izolator, birouri, vestiare şi grupuri sanitare. A fost refăcută mansarda, acoperișul și au fost executate recompartimentări ale spațiilor în acord cu cerințele actuale, fiind amenajate 5 săli de grupă, spălătorie, călcătorie, uscătorie, depozite şi grupuri sanitare.

De asemenea grădinița a fost dotată cu mobilier și aparatura necesară desfășurării întregii activități.

     ”Investiția în Grădinița ,,Arlechino”, la fel ca investițiile care se derulează în prezent la 9 instituții de învățământ din municipiu, sunt investiții pentru copiii noștri, pentru viitorul comunității noastre, investiții care au ca scop crearea de condiții moderne pentru pregătirea și educarea lor.”

Orașe înfrățite