Informatii covid 19
ALEGERI LOCALE 2020
Informatii covid 19 Informații COVID 19 Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente
Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente

Pentru informații privind alegerile parlamentare, care se vor desfășura în data de 6 decembrie 2020 vă rugăm accesați link-ul

www.roaep.ro

 

Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej
Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej

Primăria Municipiului Dej anunță modificarea programului cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej, în actualul context epidemiologic.

Astfel, începând cu data de 7 decembrie 2020, Casa Locală de Pensii Dej va avea program cu publicul zilnic de LUNI până VINERI, în intervalul orar 08:00-12:00.

Informații suplimentare de la Casa Locală de Pensii Dej se pot obține la telefon : 0264/211.669/int.1-stabiliri pensii, 2-plăți pensii, 3-verificări pensii, 4-evidență contribuabili sau email dej.dej@cnpp.ro.

 

Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej
Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej

Primăria Municipiului Dej informează că anul acesta cu ocazia Zilei Naționale a României, nu vor fi organizate manifestările publice tradiționale, în acord și cu respectarea prevederilor ultimei Hotărâri a Guvernului României, privind prelungirea stării de alertă, conform căreia ,, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului”.

Ziua Națională a României este cea mai importantă zi pentru noi românii, pe care indiferent de vreme și vremuri o simțim și o trăim fiecare în sufletele noastre.

Este o perioadă dificilă și neplăcută pentru fiecare dintre noi și pentru întreaga comunitate, însă respectând regulile și măsurile recomandate de autorități vom reuși să trecem cu bine împreună peste această provocare.

Din 24 noiembrie se distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde
Din 24 noiembrie se distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde

Primăria Municipiului Dej anunță demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale pentru masă caldă, în conformitate cu OUG nr. 115 /2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Distribuirea tichetelor sociale pentru mese calde are loc începând cu data de 24.11.2020, la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Dej( poarta 2), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

 Beneficiarii tichetelor sunt persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari de maximum 800 lei lunar.

 Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali este de 180 de lei/lună.

Ridicarea tichetelor se face personal în baza actului de identitate.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii de distribuire, administrația locală roagă cetățenii să respecte  măsurile de protecţie și distanțare şi să aibă asupra lor cartea/buletinul de identitate în original.

Anunț
Anunț

MG TEC INDUSTRY SRL  anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul  ”Înfiinţare unitate de producţie pentru MG TEC INDUSTRY SRL” propus a fi realizat in Dej, str Leon Birnbaum nr 4, judetul CLuj.

Tipul deciziei posibile luate de APM CLuj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul APM CLUJ din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13:00, si la sediul MG TEC INDUSTRY SRL din loc Dej, str. Vaii nr.2, JUD Cluj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-13:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul MG TEC INDUSTRY SRL, pe strada Vaii nr. 2, loc Dej,  judetul Cluj, in data de 21.12.2020, incepand cu orele 16:00. Se va putea participa si online, iar link-ul pentru participarea online la sedinta de dezbatere publica va fi disponibil pe site-ul www.mgtecindustry.ro, inainte cu 2-3 zile.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Cluj, din Calea Dorobantilor, nr.99, loc Cluj-Napoca, jud Cluj in zilele luni-vineri, intre orele 9-13.00, pana la data de 21.12.2020.

 

Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020
Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020

Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020, privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

În urma adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj, privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a dispus aplicarea pe o perioadă de 14 zile a unor măsuri, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, în funcție de rata de incidență cumulată înregistrată de fiecare UAT.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 /1000 de locuitori:

a. organizarea şi desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

d. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

e. măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică şi operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e);

g. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori:

a. organizarea şi desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului;

d. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului;

e. măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e)

g. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori:

a. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

d. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

e. măsurile prevăzute la lit. c) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. pentru operatorii economici prevăzuți lit. c), d) și e) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

g. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e);

h. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

i. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost dispuse aceste măsuri sunt cuprinse în anexele hotărârii.

Textul integral al Hotărârii poate fi vizualizat aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-90-din-18...

Având în vedere situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 10,38 cazuri la 1000 de locuitori în municipiul Gherla, avizul de prelungire a carantinării zonale emis de INSP, CJSU Cluj a propus prin Hotărârea nr.91 prelungirea măsurii de carantină zonală instituită prin Ordinul nr. 4.659.818 din 4 noiembrie 2020, începând cu data de 19.11.2020, ora 05.00, pentru o perioadă de 7 zile.

Este delegat Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru prelungirea pe o perioadă de 7 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru municipiul Gherla, din județul Cluj.

Textul integral al Hotărârii poate fi vizualizat aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-91-din-18...

 

Aplicația ClujMedicApp este disponibilă și funcțională în sistem Android și poate fi descărcată din GooglePlay
Aplicația ClujMedicApp este disponibilă și funcțională în sistem Android și poate fi descărcată din GooglePlay

Aplicația ClujMedicApp este disponibilă și funcțională în sistem Android și poate fi descărcată din GooglePlay.

 Așa cum era de așteptat la Cluj, a fost dezvoltată o aplicație de tele-asistență medicală de către Cluj IT Cluster, experți ai Universității Tehnice Cluj-Napoca și compania olandeză Spectator HealthCare Technology al cărei beneficiar este Spitalul Clinic Județean de Urgență.

 Aplicația ClujMedicApp poate fi descărcată  din GooglePlay și utilizată de către orice pacient, pentru orice formă de afecțiune, astfel încât să se poată evita un drum la spital și totodată să poată intra în contact direct cu medici specialiști, inclusiv în sistem video.

Aplicația este menită să ajute pacienții cu sfaturi medicale și consultații la distantă, în sistem tele-asistență medicală.

Se creează un cont în care se pot încărca informații medicale, pe mai multe categorii, în funcție de nevoile fiecăruia.

Operatorul din UPU poate vedea istoricul și poate face consultația la distanță și discuta cu pacientul în funcție de aceste date, urmărindu-se astfel în timp și evoluția stării de sănătate.

 Funcționează deocamdată doar pe sistem Android, însă este în lucru și o versiune pentru iOS.

 Aplicația este atât pentru pacienții COVID-19, cât și pentru cei cu alte afecțiuni, pentru pacienți externați care necesită o anumită perioadă de monitorizare post-spitalicească sau pentru pacienți care se confruntă cu o problemă de sănătate care necesită asistență de specialitate. Aceasta va fi actualizată constant, în funcție de nevoile apărute.

 Medicii rezidenți care răspund solicitărilor prin intermediul aplicației pot cere sprijinul altor colegi de specialitate și pot apela chiar ei numărul de urgență 112, dacă situația o impune.

 Tele-asistența medicală este oferită de la două puncte de lucru: UPU și Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Principalele măsuri care se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020:
Principalele măsuri care se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020:

Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Principalele măsuri care se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020:

 -purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise, măsura fiind aplicabilă la nivel național;

-se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

-în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00—5,00, cu următoarele excepții motivate de:

- deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

- deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

- deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

- deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

- Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.

- Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

- măsurile prevăzute în H.G. 856/2020 la articolul 6, pct. 1 și 2 din anexa nr. 3, se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

- prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la punctul anterior, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al miniștrilor;

- se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00;

- în intervalul orar 21,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

- unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară;

-se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor;

- se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară;

- pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, este instituită obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii;

--În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați prevăzuți la punctul anterior organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră;

 

Orașe înfrățite