Acte necesare

Urbanism

 1. cerere tip către primărie de recepţie a lucrărilor autorizate
 2. deviz cu valoarea lucrărilor la terminarea investiţiei
 3. planşe (planuri demisol, parter, etaj, mansarda, etc.)
 4. act de proprietate
 5. declaraţie tip cu valoarea lucrărilor partea ”A”
 1. cerere de CU
 2. memoriu tehnic – este o scurtă prezentare a locaţiei, ce există acolo, ce se doreşte să se construiasca/demoleze/ mansardeze/extinda etc în locaţia respectivă
 3. plan de situaţie – este o planșă care cuprinde, în detaliu, situația parcelelor
 4. vecinătățile, construcțiile etc.
 5. plan de încadrare în zonă – planșa generală care cuprinde zona extinsă/cartierul amplasamentului
 6. extras CF sau contract de închiriere/cumpărare/titlu de proprietate
 7. taxa aferentă suprafeţei de teren/apartament existent în CF sau în contractul de cumpărare/închiriere

Mențiune: în cazul în care petentul dorește obținerea unui Certificat de Urbanism pentru parcelare și/sau operatiuni notariale va depune o documentatie, in dublu exemplar, in doua dosare cu sina, care va contine:
- cerere – completata corect, integral
- CF actualizat (vechime maxima de 3 luni)
- o ridicare topografica realizata de un topograf/proiectant autorizat. Documentatia cu ridicarea topo va fi vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 1. cerere tip depusă cu 15 zile înainte de expirarea valabilităţii AC/AD
 2. autorizaţia de construire/desfiinţare în original
 3. chitanţă de plată a taxei de prelungire A.C. – 30% din taxa iniţială a A.C.

Acte necesare pentru activități de asistență socială

 1. Certificat naştere nou născut, original + copie xerox.
 2. Act de identitate mamă, tata original + copie xerox.
 3. Dosar plic
 4. Livret de familie + copie xerox
 1. Certificat naştere nou născut, original + copie xerox.
 2. Certificate naştere pentru ceilalţi copii, (dacă este cazul) copii xerox.
 3. Act de identitate mamă, original + copie xerox
 4. Act de identitate tată, original + copie xerox.
 5. Livret de familie, original + copie xerox cu filele scrise.
 6. Adeverinţă - negaţie (dacă naşterea nu a fost înregistrată la  primăria municipiului Dej), de la primăria localităţii unde a fost înregistrată naşterea.
 7. Dosar plic
 1. Certificat naştere nou născut, original + copie
 2. Act de identitate mama, original și copie
 3. Dosar plic
 1. actul de identitate al solicitantului
 2. certificat de naștere al copilului și (după caz) livret de familie
 3. certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz
 4. adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate
 5. adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau, după caz, declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului
 6. alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului
 7. cerere (copie) adresată angajatorului privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului
 8. decizie de suspendare
 9. dosar plic.

Acte necesare - Evidenţa persoanelor şi ghişeu unic

 TitluMărime Descriere
Acte necesare eliberării cărţii de identitate417,37 KBDescarcăActe necesare eliberării cărţii de identitate (CI)
Acte necesare eliberării Cărţii de Identitate Provizorii339,15 KBDescarcăActe necesare eliberării C.I.P.
Acte necesare pentru stabilirea reşedinţei336,69 KBDescarcăActe necesare pentru stabilirea reşedinţei

Acte necesare - Stare civilă

 TitluMărimeDescriere 
Acte necesare - Inscriere mentiune divort pronuntat in strainatate161,00 KBActe necesare - Inscriere mentiune divort pronuntat in strainatateDescarcă
Acte necesare - Inscriere mentiuni de casatorie si divort pronuntate in strainatate162,28 KBActe necesare - Inscriere mentiuni de casatorie si divort pronuntate in strainatateDescarcă
Acte necesare pentru eliberare dovezi din registrele de stare civila157,56 KBActe necesare pentru eliberare dovezi din registrele de stare civilaDescarcă
Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor certificatelor pierdute235,60 KBActe necesare pentru eliberarea duplicatelor certificatelor pierdute (naștere, căsătorie, deces)Descarcă
Acte necesare pentru eliberarea la cerere a livretului de familie141,77 KBActe necesare pentru eliberarea la cerere a livretului de familieDescarcă
Acte necesare pentru inregistrarea divortului276,79 KBActe necesare pentru inregistrarea divortuluiDescarcă
Acte necesare pentru înregistrarea nașterii150,08 KBActe necesare pentru înregistrarea nașteriiDescarcă
Acte necesare pentru schimbarea de nume pe cale administrativa162,97 KBActe necesare pentru schimbarea de nume pe cale administrativaDescarcă
Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate225,76 KBActe necesare pentru transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătateDescarcă
Actele necesare încheierii căsătoriei civile cu un cetăţean străin165,23 KBActele necesare încheierii căsătoriei civile cu un cetăţean străinDescarcă
Actele necesare încheierii căsătoriei civile între cetăţeni români152,99 KBActele necesare încheierii căsătoriei civile între cetăţeni româniDescarcă
Actele necesare pentru înregistrarea decesului153,16 KBActele necesare pentru înregistrarea decesuluiDescarcă