Declaraţii de avere

Declararea averilor şi a intereselor

Legea 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
....
 
 
CAPITOLUL V
 Declararea averilor şi a intereselor
 
Art. 39. -
(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
...
28. aleşii locali;
29. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
...
 
Art. 41. -
...
(2) Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.
... 
Art. 42. -
(1) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai tarziu la data de 31 mai, pentru anul fiscal anterior.
(3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevazute de lege au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere şi declaraţie de interese.
...

Declaraţii de avere şi interese

Consiliul Local
 2007
 2008
 2009
 2010
 2010 v2
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
Primaria
 2008
 2009
 2010
 2010 v2
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015