Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de buget: PHARE 2005 RO - 2005/017-553.01.03.05.01-CJ 643
 
Serviciu Public Modern de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Dej
 
 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej a luat fiinţă în baza Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Dej nr.55/31.03.2005, începând cu data de 01.04.2005.
 
Procesul de modernizare a serviciilor publice de la nivelul colectivităţilor locale nu se poate realiza fără calificarea personalului angajat, astfel încât să fie pregătit pentru a furniza servicii de calitate utilizatorilor. În contextul abundenţei informaţiilor, a dinamicii legislaţiei specifice, a dezvoltării instrumentelor şi echipamentelor IT, personalul angajat în administraţia locală resimte nevoia de perfecţionare continuă, de formare în privinţa noilor tehnologii de transmitere şi prelucrare a informaţiilor, a legislaţiei actualizate şi a modului de comunicare cu publicul larg.
 
În plus, introducerea de noi instrumente – echipamente IT şi softuri specializate dar şi de infochioşc-uri pentru informarea şi direcţionarea cetăţenilor spre ghişee va avea ca rezultat fluidizarea proceselor de deservire a publicului – preluare, procesare şi eliberare acte, ca parte integrantă a managementului serviciilor publice, în special al serviciului public de evidenţă a persoanelor.  
Scop:modernizarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej într-un serviciu capabil să deservească cetăţenii la standarde europene de calitate.
Grupul ţintă: 17 persoane, angajaţi ai Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej
Activităţi: 1. Promovare proiect; 2. Amenajare spaţiu Serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej; 3. Dotarea Serviciului cu mobilier şi echipamente IT şi softuri specializate; 4. Formarea personalului din Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej; 5. Promovarea Serviciului; 6. Evaluare internă; 7. Audit şi raportare.
 
 
Scopul proiectului, modernizarea Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej într-un serviciu capabil să deservească cetăţenii la standarde europene de calitate, se înscrie în seria eforturilor Consiliului Local şi ale Primăriei municipiului Dej de a oferi cetăţenilor un sistem de servicii publice de calitate, bazat pe un personal competent şi specializat şi pe o infrastructură informatică modernă, într-un spaţiu adecvat.
 
În cazul Primăriei municipiului Dej, evidenţa persoanelor reprezintă un domeniu relativ nou introdus în structurile administrative, insuficient dezvoltat în comparaţie cu nevoile grupului ţintă al acestui serviciu public – cetăţenii municipiului Dej şi din cele 11 comune arondate.
 
Modernizarea acestui Serviciu public a parcurs etapele iniţiale – înfiinţarea şi funcţionarea într-o formă restrânsă, urmând ca prin acest proiect acesta să ajungă la faza de extindere pentru a asigura operativitatea şi funcţionarea în parametri adecvaţi, în beneficiul direct al cetăţenilor.
Grupul ţintă: 17 persoane, angajaţi ai Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej
Beneficiarii indirecţi ai proiectului (beneficiari finali ai modernizării Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej) sunt reprezentaţi de populaţia activă a municipiului Dej şi a celor 11 comune arondate (Chiuiești, Câțcău, Căşeiu, Cuzdrioara, Jichișul de Jos, Bobâlna, Vad, Mica, Unguraș,Recea-Cristur,Panticeu) : 69487 persoane, solicitanţi ai Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Dej.
Costul total eligibil al proiectului
Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă
% din costul totalul al proiectului
<57.633 eur >
<51.870 eur >
90%
 
 

Afiş de promovare

Afiş de promovare

Broşura