Un loc de muncă pentru fiecare

Un loc de muncă pentru fiecare

Proiectul “Un loc de muncă pentru fiecare” a fost finanţat prin Programul de Coeziune Economică şi Socială, componenta Dezvoltarea Resurselor Umane, linia de buget RO-2002/000-586.05.02.02. 
 
Proiectul a fost derulat în perioada decembrie 2004-noiembrie 2005 de către Primăria municipiului Dej, în parteneriat cu Fundaţia Focus Design Cluj-Napoca şi SC Promilenium SRL Dej.

 
MOTIVAŢIE 
 
Demersul nostru a fost motivat de necesitatea valorificării depline a potenţialului uman de care dispune Dejul, precum şi de numărul mare de oameni care nu dispun de un loc de muncă. În prezent, în municipiul Dej sunt înregistraţi oficial peste 900 de şomeri, numărul acestora fiind completat de cel al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (peste 2.000). Raportat la populaţia activă a municipiului, cifra totală a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă depăşeşte 10%, expresie a unei stări economice dificile în care se găseşte municipiul Dej. 
 
De asemenea, Primăria mun. Dej, în calitate de reprezentant legitim al intereselor comunităţii, a considerat necesar să se adreseze prin activităţi specifice, unor persoane aflate mereu în atenţia sa, atât datorită numărului mare, cât şi datorită situaţiei materiale precare pe care o au. 
 
SCOP
 
Prin acest proiect, s-a dorit crearea, în municipiul Dej, a unui Club al locurilor de muncă prin care să se deruleze, în parteneriat cu actori locali având competenţa dovedită, activităţi specifice de sprijinire a  integrării/reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor din oraş aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane care au avut de suferit în urma proceselor de restructurare industrială.

 

Activităţile derulate în cadrul proiectului au fost proiectate ca măsuri active în vederea creşterii ocupării profesionale în municipiu, prin pregătirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a răspunde mai bine nevoilor în continuă evoluţie pe piaţa forţei de muncă. Aceste activităţi au fost:
 
1. Operaţionalizarea Clubului locurilor de muncă din Dej
 
2. Identificarea beneficiarilor proiectului şi includerea acestora înbaza de date privind locurile de muncă disponibile:
Potenţialii beneficiari (şomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) au fost anunţaţi prin mijloacele de informare locală (TV Cablu şi Radio) de existenţa proiectului şi au fost invitaţi la primărie pentru a se înscrie în baza de date special constituită.
 
3. Instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă şi legislaţia muncii
Fundaţia Focus Design a elaborat suporturile de curs „Tehnici de comunciare eficientă” şi „Legislaţia muncii” şi a susţinut sesiunile de instruire.

 
4. Plasarea forţei de muncă
S.C. Promilenium S.R.L. a derulat activităţi de identificare a potenţialilor angajatori, care au fost vizitaţi la sediile lor sau au fost invitaţi la Primăria Municipiului Dej pentru a li se prezenta proiectul şi pentru a se stabili o formă de colaborare.
 
5. Actualizare portal www.dej.ro
1. Cel puţin 300 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în baza de date
 
2. Cel puţin 50 de potenţiali angajatori ai forţei de muncă disponibile în Dej incluşi în baza de date
 
3. 300 de şomeri instruiţi în utilizarea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă
 
4. Cel puţin 50 de persoane plasate în baza unor contracte de voluntariat în anul proiectului
 
5. Cel puţin 150 persoane plasat in baza unor contracte individuale de muncă in anul proiectului

1. S-a amenajat Clubul locurilor de muncă la adresa: Dej, Str. Ştefan Cicio Pop, nr.10, tel./fax. 211.207,
 
2. S-a creat o bază de date ce cuprinde în prezent un număr de peste 700 de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
3. Fundaţia Focus Design a susţinut 42 de sesiuni de instruire, pentru 313 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
4. S-au purtat discuţii cu 52 de posibili angajatori (care au fost introduşi în baza de date), cu 28 dintre aceştia încheindu-se contracte de colaborare.
 
5.  S-a creat o secţiune în portalul primăriei ce conţine datele actualizate incluse în bazele de date ale clubului. Astfel, informaţiile privind oportunităţile de pe piaţa muncii din Dej pot fi cunoscute on-line în toată regiunea, permitând şomerilor să-şi găsească de lucru şi în oraşele învecinate.
 
6. Până la sfârşitul lunii noiembrie, dintre persoanele înregistrate în baza de date, au fost plasate pe piaţa muncii 166 de persoane cu contract de muncă şi 61 de persoane cu contract de voluntariat.

Toate obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse. Mai mult, ţintele stabilite au fost depăşite.
Intervenţia realizată prin intermediul acestui proiect s-a constituit într-o investiţie în capitalul uman şi social al municipiului Dej, pentru a asigura o dezvoltare durabilă, prin îmbunătăţirea abilităţilor, calificărilor şi a accesului la oportunităţi de angajare, ca mijloc de luptă contra şomajului.