Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Licitație parcări

Municipiul Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartierul Dealul Florilor si 1 Mai (locuri ramase libere dupa licitatii).

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Transmiterea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 3125 mp către Agenția Națională pentru Locuințe pentru construirea de locuințe pentru tineri prin programul de investiții al ANL, în regim de închiriere, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Aprobarea P.UD pentru " Construire locuinta P+M, CORP ANEXA S+P, COPERTINA AUTO" in Dej, str. Huhurez, nr.33 D, jud. Cluj; , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de [Compartiment] din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică P.U.Z. pentru introducerea unei suprafete de teren in intravilanul municipiului Dej, str. Plopului., însoțit Raportul de specialitate, întocmit de [Compartiment] din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru: Construire SPALATORIE AUTO SELF SERVICE SI IMPREJMUIRE generat de imobilul situat in Dej, str.1 Mai, nr. 107 , CF 51400, cad 51400., însoțit Raportul de specialitate, întocmit de [Compartiment] din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.