Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

All Posts Author: Admin Account

Ședință CL de îndată

Având în vedere prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă Ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej pentru data de miercuri, 11 martie 2015, ora 16,30 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordinde de zi:

Concurs în vederea ocupării funcțiilor contractuale vacante

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 30.03.2015 ora 11, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat IV din cadrul Formației animale fără stăpân și de bibliotecar treapta IA din cadrul Bibliotecii Municipale.

Acord de funcționare

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.25/24.02.2005 privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață, Primăria Municipiului Dej vă informează că toți agenții economici, persoane fizice și juridice, care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligația de a obține acordul de funcționare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 5 martie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.