Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 29 ianuarie 2015, ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.    

Ședință de îndată a CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc vineri, 9 ianuarie 2015, ora 12,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Distribuire ajutoare

Începând de astăzi, 6 ianuarie 2014 ora 10, Primăria Municipiului Dej demarează procesul de distribuire a ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD-2014.