Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Selecție proiecte sportive

Primăria Dej organizează selecție publică de proiecte în data de 21 februarie 2014 pentru acordarea de finanțare nerambursabilă asociaţiilor sau fundaţiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfăşoară activităţi în domeniul sportului.

Municipiul Dej anunță finalizarea proiectului „Reabilitare Colegiu Andrei Mureșanu, Dej”

Proiectul "REABILITARE COLEGIU ANDREI MUREȘANU, DEJ, județul Cluj", cod SMIS: 1922 a fost finalizat in luna ianuarie 2014. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3: "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenție: 3.4 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", beneficiind de un buget total de: 18396697,48 lei.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de vineri, 31 ianuarie 2014, ora 14.00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi: