Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Licitație publică

Municipiul Dej organizează licitație publică privind vânzarea unui imobil, construcție și teren aferent, proprietate privată a Municipiului Dej, situat în Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu Nr. 20-22, cu destinația de locuință.

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 26 iunie 2014, ora 15.00, în sala de ședințe a primăriei.

Șanse egale și respect în Municipiul Dej

Primăria Municipiul Dej în parteneriat  cu S.C. IC Consulting S.R.L din Cluj-Napoca implementează proiectul “Șanse egale și respect în Municipiul Dej”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.