Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Asociații calificate pentru programe culturale sau sportive

Municipiul Dej anunță că în urma selecției publice de proiecte din data de 21 februarie 2014, pentru acordarea de finanțare nerambursabilă Asociațiilor sau Fundațiilor fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Dej, care desfășoară activități în domeniul sportului şi în domeniul cultural, s-au calificat: Asociația Sportivă "Unirea" Dej - volei; Asociația Sportivă "Unirea" – fotbal; Asociația Sportivă C.F.R. Dej – fotbal; Asociația Sportivă Viile Dejului – fotbal; Club Sportiv Tenis Club; Club Sportiv "Luceafărul 2.000" – box; Club de dans sportiv "Latino Angels"; Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Dej.

Sesiune nouă Selecție programe culturale

Municipiul Dej, în calitate de unitate finanțatoare anunță că începând cu data de 3 martie 2014 va organiza o nouă sesiune de selecție publică de proiecte pentru acordarea de finanțare nerambursabilă de la Bugetul local, persoanelor fizice și juridice de drept public și privat pentru acțiuni și/sau programe culturale. Date suplimentare vor fi comunicate pe site-ul Primăriei Municipiului Dej.

Ședință CL de îndată

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, se convocă ședința de îndată a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de vineri, 21 februarie 2014, ora 14 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 27 februarie 2014, ora 15 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.