Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Punct de sacrificare miei la târgul de animale

Anunț public

MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2, județul Cluj anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare străzi Municipiul Dej " în municipiul Dej, județul Cluj.