Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică privind inscrierea in CF a bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Dej, conform Anexa , însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de Hotărâre privind înființarea S.C. ECO URBAN DEJ S.A., având ca unic acționar Municipiul Dej, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Compartiment Juridic, pregătire documente consiliul local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Consultare publică

Municipiul Dej în parteneriat cu S.C. LVA TRAINING CAMP SRL şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej anunţă consultarea publica ce va avea loc in data de 29.11.2017 la sediul Primariei Dej, Sala de Consiliu , ora 14:00, in contextul implementarii proiectului mentionat mai sus, in scopul realizarii Strategiei de dezvoltare locala pentru persoanele marginalizate.