Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț selecție membri asociați în Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej

Anunț selecție membri asociați în Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej

 

În cadrul proiectului "Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <<Dej>> și realizare SDL", Municipiul Dej organizează selecția transparentă de MEMBRI ASOCIAȚI, în vederea operaționalizării Asociației Grupul de Acțiune Locală, așa cum este descris în Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" orase/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară - 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea săraciei și a oricăror forme de discriminare.

Cererea de aderare și documentația aferentă procedurii de aderare, pot fi găsite in link-urile de mai jos: