Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Anunț depunere proiecte în domeniile cultură, educație, social

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație, social și sport.

 

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2018 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea :

    Cultură, educație, social: 93.000 lei

     

3.    Durata proiectelor : 31 decembrie 2018

4.    Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 27 martie 2018

5.    Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C.

6.    Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 28 martie 2018, ora 10,00, Primăria Municipiului Dej.

7.    Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 29 martie – 5 aprilie 2018.

 

    Având în vedere că în anul 2018 se împlinesc 100 ani de la Marea Unire, rugăm partenerii culturali să planifice/organizeze minim o activitate cultural – educativă dedicată Centenarului Unirii din anul 1918.

 

Modificările survenite în Anunțul de participare se datorează unor probleme de natură tehnică.

Întreaga documentație se găsește pe sit-eul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice, Documente.

 

Primar,

Morar Costan