Comunicate, Anunțuri

Selecție partener

Anunț privind selecția unui partener în conformitate cu Instrucțiunea AM POSDRU nr. 94/2013 necesar pentru continuarea implementării proiectului "Șanse egale si respect in municipiul Dej" ID 131897, depus în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii, în conformitate cu OUG 64/2009.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 30 octombrie 2014, ora 15 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Concurs de recrutare

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convocă ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc joi, 25 septembrie 2014, ora 15 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Concurs post vacant muncitor

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 30.10.2014 ora 10, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacante muncitor din cadrul Formaţiei Asigurare Utilităţi.

Concurs ocupare post muncitor

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 27.10.2014 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor din cadrul Formației animale fără stăpân.

Concurs post muncitor

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 08.10.2014 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor din cadrul Formaţiei Asigurare Utilităţi.

Ședință CL

În conformitate cu prevederile 'art. 39', alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se convocă şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Dej care va avea loc în data de joi, 28 august 2014, ora 15.00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.