Autorizaţii de construire

Număr :   0156
Data :   19.07.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DISTRIBUTIE SI DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   4069.38
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. TAMAS EMILIAN-ANDREI)
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.07.2019
Dată terminare. :   19.07.2019
Număr :   056
Data :   18.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT DE APA (din str. Pitigoilor)
Valoare :   1915.18
Proiectant :   S.C. ASY EXIM S.R.L.
Durata lucrărilor :  
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. GORGENYI KAROLY si coproprietarii )
Valabilitate :  
Dată începere :   18.07.2019
Dată terminare. :   18.07.2019
Număr :   226
Data :   18.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT DE APA SI RACORD DE CANALIZARE
Valoare :   2000.00
Proiectant :   S.C. VEXANO S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,3
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. ACHIM FLAVIU-IOAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   220
Data :   17.07.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ P+Ms, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZAREA EXECUȚIEI
Valoare :   133913.00
Proiectant :   S.C. PROCONS EDIL S.R.L.
Durata lucrărilor :   48
Solicitant :   S.C. FARCAȘ M&R CONSTRUCT S.R.L. DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   225
Data :   17.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT DE APA
Valoare :   1129.06
Proiectant :   PFA. PLATON
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. ALMĂȘAN FLAVIU-PETRU)
Valabilitate :   12
Dată începere :   18.07.2019
Dată terminare. :   18.07.2019
Număr :   219
Data :   17.07.2019
Necesar pentru :   MODIFICARE TRASEE LEA SI LES, SI DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   217561.00
Proiectant :   S.C. INVEST SERV.COM. S.R.L.
Durata lucrărilor :   1,5
Solicitant :   S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   214
Data :   15.07.2019
Necesar pentru :   AMENAJARE TERASA PENTRU ALIMENTATIE PUBLICA pe durata contractului de inchiriere
Valoare :   5000.00
Proiectant :   SC STUDIO DARCHMETRIC SRL
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   S.C. WOLF PACK STREET FOOD S.R.L
Valabilitate :   12
Dată începere :   15.07.2019
Dată terminare. :   15.07.2019
Număr :   215
Data :   15.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1740.60
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. TODEREAN-MIHĂEȘTEAN MARCELA)
Valabilitate :   3
Dată începere :   16.07.2019
Dată terminare. :   16.07.2019
Număr :   218
Data :   15.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   2482.97
Proiectant :   S.C. ELETRIS INSTAL S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,3
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. S.C. FARCAȘ M&R CONSTRUCT S.R.L.)
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   216
Data :   15.07.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ S+P+M
Valoare :   229000.00
Proiectant :   SC FORTUNA PROIECT CONSULT SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   MIRCEA CAIUS TUDORIN
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   217
Data :   15.07.2019
Necesar pentru :   CONTINUARE DE LUCRĂRI LA A.C. NR. 20/15.03.2012 PT. LUCRAREA ,, LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE"
Valoare :   153123.25
Proiectant :   SC T&T CREATOR SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   LAZEA FLAVIU și soția LAZEA LUMINIȚA
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.07.2019
Dată terminare. :   17.07.2019
Număr :   211
Data :   12.07.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DISTRIBUTIE GAZ SI DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   15850.00
Proiectant :   S.C. VEXANO S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,5
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. MURVAI ALIN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   11.07.2019
Dată terminare. :   11.07.2019
Număr :   213
Data :   12.07.2019
Necesar pentru :   CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+2E(10 ap.), AMENAJARE PARCARE, PLATFORMĂ GOSPODĂREASCĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZAREA EXECUȚIEI
Valoare :   613736.00
Proiectant :   S.C. ALIN TOTAL S.R.L.
Durata lucrărilor :   36
Solicitant :   S.C. CHICCO CONSTRUCȚII CIVILE S.R.L.
Valabilitate :   12
Dată începere :   12.07.2019
Dată terminare. :   12.07.2019
Număr :   210
Data :   12.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1273.20
Proiectant :   S.C. DIANOVA S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. BALLA MARTA-ESZTERA)
Valabilitate :   12
Dată începere :   10.07.2019
Dată terminare. :   10.07.2019
Număr :   209
Data :   12.07.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT DE APA SI RACORD DE CANALIZARE
Valoare :   1422.40
Proiectant :   S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. TARŢA ALIN-IONUŢ)
Valabilitate :   12
Dată începere :   10.07.2019
Dată terminare. :   10.07.2019