Autorizaţii de construire

Număr :   29
Data :   26.02.2020
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT DE APA
Valoare :   2310.39
Proiectant :   PFA. PLATON DANIEL
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. S.C. ALYDAN CAR WASH S.R.L.)
Valabilitate :   12
Dată începere :   27.02.2020
Dată terminare. :   27.02.2020
Număr :   30
Data :   26.02.2020
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   2520.94
Proiectant :   S.C. ELETRIX S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. CHIRA RAUL-TIBERIU)
Valabilitate :   12
Dată începere :   27.02.2020
Dată terminare. :   27.02.2020
Număr :   31
Data :   26.02.2020
Necesar pentru :   MODIFICARI INTERIOARE
Valoare :   3461.00
Proiectant :   PFA BALAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   TOMA VLAD CATALIN
Valabilitate :   12
Dată începere :   28.02.2020
Dată terminare. :   28.02.2020
Număr :   32
Data :   26.02.2020
Necesar pentru :   DOTARE CU BRASNAMENT DE APA SI RACORD DE CANALIZARE
Valoare :   4895.70
Proiectant :   S.C. ASY EXIM S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. DOBÂCAN MARIUS-DAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   28.02.2020
Dată terminare. :   28.02.2020
Număr :   33
Data :   26.02.2020
Necesar pentru :   EXTINDERE CASĂ P+E, ÎMPREJMUIRE - INTRARE ÎN LEGALITATE
Valoare :   34766.00
Proiectant :   SC GABY CL
Durata lucrărilor :   36
Solicitant :   POP IOAN și POP ANICA
Valabilitate :   12
Dată începere :   28.02.2020
Dată terminare. :   28.02.2020
Număr :   26
Data :   20.02.2020
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU AMENAJARE LOC DE JOACĂ STR. VALEA CODORULUI, FN
Valoare :   81479.86
Proiectant :   PFA BALAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   20.02.2020
Dată terminare. :   20.02.2020
Număr :   25
Data :   20.02.2020
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU AMENAJARE LOC DE JOACĂ STRADA 1 MAI, FN
Valoare :   82103.02
Proiectant :   PFA BALAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   20.02.2020
Dată terminare. :   20.02.2020
Număr :   28
Data :   20.02.2020
Necesar pentru :   SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN GRAJD IN ARHIVA
Valoare :   244232.00
Proiectant :   PFA ADRIANA BALAN
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   S.C. SCUTMEGA DISTRIBUTION S.R.L.
Valabilitate :   12
Dată începere :   21.02.2020
Dată terminare. :   21.02.2020
Număr :   27
Data :   20.02.2020
Necesar pentru :   DESFIINTARE CORPURI-A1.1, A1.2, A1.5, A1.7, A1.8, C2, PARTIAL C1;
Valoare :   0.00
Proiectant :   PFA BALAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   S.C. SCUTMEGA DISTRIBUTION S.R.L.
Valabilitate :   12
Dată începere :   21.02.2020
Dată terminare. :   21.02.2020
Număr :   23
Data :   14.02.2020
Necesar pentru :   MODERNIZARE SI REABILITARE APARTAMENTE: 4,5,6,7,8,,9,10,12
Valoare :   143970.00
Proiectant :   SC AUTO GAV 2006 SRL
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.02.2020
Dată terminare. :   17.02.2020
Număr :   22
Data :   14.02.2020
Necesar pentru :   RECONSTRUIRE LOCUINȚĂ Ds+P ( ÎN REGIM DE URGENȚĂ ÎN URMA INCENDIULUI, CONFORM PROCESULUI VERBAL DE INTERVENȚIE 47/29.01.2020 AL I.S.U.)
Valoare :   0.00
Proiectant :  
Durata lucrărilor :  
Solicitant :   CUTOȘ LENUȚA
Valabilitate :  
Dată începere :   17.02.2020
Dată terminare. :   17.02.2020
Număr :   24
Data :   14.02.2020
Necesar pentru :   GARAJ AUTO, FOIȘOR, ANEXĂ-MAGAZIE ȘI ÎMPREJMUIRE
Valoare :   19808.00
Proiectant :   P.F.A. BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   BANDE IOAN PAVEL și soția MARIA ELENA
Valabilitate :   12
Dată începere :   18.02.2020
Dată terminare. :   18.02.2020
Număr :   15
Data :   12.02.2020
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERANE DE EN.ELECTRICA
Valoare :   2520.98
Proiectant :   S.C. ELETRIX S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. TOHĂNEANU PAUL-ROMULUS)
Valabilitate :   12
Dată începere :   12.02.2020
Dată terminare. :   12.02.2020
Număr :   18
Data :   12.02.2020
Necesar pentru :   CONSTRUCȚIE CASĂ DE VACANȚĂ, MAGAZIE, FOIȘOR, RECONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE
Valoare :   10176.73
Proiectant :   PFA BALAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   VARIAN EUGEN SI SEPTIMIA
Valabilitate :   12
Dată începere :   14.02.2020
Dată terminare. :   14.02.2020
Număr :   16
Data :   12.02.2020
Necesar pentru :   CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, PAVILION GRĂDINĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Valoare :   195150.00
Proiectant :   SC MUNDOR ARHITECT SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   TOHĂNEANU PAUL ROMULUS și soția IOANA
Valabilitate :   12
Dată începere :   17.02.2020
Dată terminare. :   17.02.2020