Certificate de urbanism

Număr :   112
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. și D.T.O.E. PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN CONSTRUIREA ȘI DOTAREA CENTRULUI SOCIAL, RECREATIV ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE DIN ZONA ACESTUIA
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :   62094+62101,62092+62103, 62091+62102
Valabil :   24
Număr :   113
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DE DISTRIBUTIE GAZ SI DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt. COSMA PETRU)
Localitate :   BISTRITA
Strada clădirii :   VILCELEI
Număr topografic :   53632; 53895
Valabil :   12
Număr :   114
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt. COVACI LAURA-EMILIA)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   PINTICULUI
Număr topografic :   60354
Valabil :   12
Număr :   115
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt.PAPP PAUL)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :   54658
Valabil :   12
Număr :   116
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt.BULIGA-POP RARES)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   JOZSEF KADAR
Număr topografic :   56365
Valabil :   3
Număr :   117
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt.COCEAN CRISTIAN-ADI)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   FUNDATURA
Număr topografic :   54125
Valabil :   12
Număr :   118
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt.ABRUDAN DANA-PERSI)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   INCZE IANOS
Număr topografic :   50900
Valabil :   3
Număr :   119
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt. JURJE BOGDAN)
Localitate :   SATU MARE
Strada clădirii :   ALEXANDRU VAIDA VOIVOD
Număr topografic :   61191
Valabil :   3
Număr :   120
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   PLAN URBANISTIC ZONAL ; INTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU CONSTRUIRE CASA PARTER CU CARACTER PROVIZORIU( pe durata contractului de inchiriere)
Solicitant :   COLOJI FRANCISC
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   SARATA DE JOS
Număr topografic :   56407
Valabil :   24
Număr :   122
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   Modificare proiect autorizat cu AC nr. 137/ 09.06.2005 si AC nr. 77/ 06.07.2012 pentru Locuinta D+P+M, imprejmuire , pe parcursul executarii lucrarilor
Solicitant :   HARANGUS PETRE SI ADRIANA OTILIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   MIHAI VITEAZUL
Număr topografic :   1009
Valabil :   24
Număr :   121
Data :   16.04.2018
Necesar pentru :   INFORMARE
Solicitant :   CRISTEA TIBERIU WILLY
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   MESTEACĂNULUI
Număr topografic :   974/2/1
Valabil :   12
Număr :   106
Data :   13.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Doc.Tehnica pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANSAMENTE SUBTERANE DE APA, GAZ, EN.ELECTRICA SI RACORD DE CANALIZARE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. MEDAN FLAVIA-IOANA)
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VICTOR MOTOGNA
Număr topografic :   56671
Valabil :   6
Număr :   107
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Doc.Tehnica pt.Autorizare de Construire MODIFICARE BRANSAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Solicitant :   SDEE TRANS. N S.A.(pt.C.N.C.F. CFR)
Localitate :   CLUJ-NAPOCA
Strada clădirii :   MIHAI EMINESCU
Număr topografic :   50611
Valabil :   12
Număr :   104
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ȘI D.T.O.E. PT. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
Solicitant :   CÎMPEAN DANIEL și soția CÎMPEAN DORINA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   PAJIȘTEI
Număr topografic :   55089
Valabil :   24
Număr :   105
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN GARAJ IN ATELIER AUTO- VULCANIZARE ( fără executare lucrări de construcții )
Solicitant :   S.C. SVN SERVICE AUTO SRL
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   1 MAI
Număr topografic :   50606
Valabil :   12