Ședință de îndată a Consiliului Local

Ședință de îndată a Consiliului Local


      În conformitate cu prevederile art.133 , alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019  privind    Codul administrativ, se convoacă şedinţa  de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 15 noiembrie  2019, ora 15,00 , în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 8.339 m.p., situat în Municipiul  Dej, Strada Crângului Nr. 23, în vederea construirii unui spațiu comercial și parcări auto.

Materialele prezentate în ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 noiembrie  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.