Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2)  lit.a și 134 alin (4)   din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ

se convoavacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Dej,

în data  de 6  noiembrie  2020, ora 1500

cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

       1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

           Depunere jurământ de către domnul consilier Sabadâș Marin - Gabriel.

 Depunere jurământ de către domnul consilier Pop Cristian

 Depunere jurământ de către domnul consilier Itu Mircea - Vasile.

        2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Dej.

        3. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor și consemnarea rezultatelor votului secret.

        4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Dej.

 

 

P R I M A R,

Morar  Costan