Anunțuri

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej în data  de 29 martie  2019,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

                1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului unității de învățământ Grup Școlar Someș Dej în anul 2019.

                2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej-Activitate economică în anul 2019.

                3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Spitalului Municipal Dej în anul 2019.

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2019.

            5. Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică a parcelelor de teren situate în Municipiul  Dej,str.George Cosbuc, nr.7, în suprafață de 161 mp, respectiv 77 mp.

            6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.26/27355 din 29.09.2003.

            7. Proiect de hotărâre privind  mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale, în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019.

            8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

            9.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb SA Dej din data de 12 aprilie 2019, ora 13,00.

            10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ” Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej” SMIS 112513.

             11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic  „ ,cod SMIS 120325.

              12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019.

              13. Proiect de hotărâre privind implicarea activă a cetățenilor municipiului Dej prin propuneri de proiecte de interes general.

              14. Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: " Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Cluj, municipiul Dej, strada Fericirii, nr. 1", necesari realizării lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizării verticale.

              15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “ Parcare subterană pe  două nivele în clădirea CT8, str.Ecaterina Teodoroiu, Bl R4”.

               16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției” Proiectare și execuție lucrări tehnico edilitare și sitematizare verticală” necesare obiectivului de investiții:”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Cluj, municipiul Dej, strada Fericirii, nr.1”.

               17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:” Modernizare bază sportivă Obor”.

               18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:” Amenajare teren de tenis de câmp strada Nicolae Titulescu”.

                19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale pentru obiectivul de investiții:” Străzi și rețele de utilități Parc Industrial – strada Leon Birbaum și strada Henri Coandă”.

                20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției: " Proiectare și execuție lucrări de canalizare menajeră Șomcut”, județul Cluj,municipiul Dej.

                      21. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:”Proiectare și execuție parcări în municipiul Dej” în cartierele Dealul Florilor,1 Mai și Ștefan cel Mare.

                      22. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de transport cu autobuze în municipiul Dej.

                      23. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.3 alin(2) și Art.4 alin(1) din H.C.L.nr.149/24 iulie 2018.

                      24. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Dej cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “ Modernizare bază sportivă prin construirea  unui teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Dej.

                      25. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.       

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  23 martie  2019.

                     

 

Primar,

ing. Morar Costan

 

 

Raportul anual  al finanţărilor nerambursabile  din fondurile publice ale Municipiului Dej  pentru anul 2018
Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Dej pentru anul 2018

Având în vedere Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Comisia de selecție, înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie 2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, publică Raportul anual privind beneficiarii finanțărilor nerambursabile din fonduri publice :

B. Lista asociațiilor sportive care au primit

finanțare nerambursabilă

 

Nr.

crt.

Denumirea beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local cheltuită

Rezultate

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

Sprijinirea echipei de volei masculine-2018

 

797.400 lei

Finalizat

2.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Fotbal

Susținerea activității folbalistice juvenile și seniori

153.000 lei

Finalizat

3.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

Susținerea activității fotbalistice pe anul 2018

18.000 lei

Finalizat

4.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

Susținerea performanțelor sportivilor clubului Latino angels

14.400 lei

Finalizat

5.

Asociația Sportivă Viile Dejului - fotbal

Promovarea fotbalului ca sport de masă la seniori şi juniori

8.500 lei

Nefinalizat

 

6.

Clubul Sportiv ”Budokan Ryu” Dej

Anul competiţional 2018 -Karate WUKF

14.400 lei

Finalizat

7.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

Tradiție și contemporaneitate în aeromodelism

9.900 lei

Finalizat

8.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

Promovarea tenisului ca sport de masă la seniori şi juniori

9.000 lei

Finalizat

9.

Academia de Fotbal Paul Papp Dej

Promovarea fotbalului ca sport de masă la copii şi juniori

18.000 lei

Finalizat

10.

Asociația Sportivă ”Mecsom” Dej

Cupa ,,Someș” în Anul Centenarului

12.600 lei

Finalizat

11.

Clubul Sportiv Vulturii Dej Arte marțiale

Promovarea și practicarea Taekwon-do în rândul copiilor și tinerilor. Participarea la competiții și organizarea campionatului național de Taekwon-do-Dej 2018

5.400 lei

Finalizat

12.

Organizația Națională Cercetașii României-

Filiala Dej

,,Nainte spre Marea Unire”

5.400 lei

Finalizat

        

 

B. Lista asociațiilor culturale care au primit

 finanțare nerambursabilă

 

Nr.

crt.

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local

Rezultate

1

Asociatia parintilor din Colegiul National A. Murersanu Dej

Pe urmele Marii Uniri pentru România 100

9.000 lei

Finalizat

2

Asociatia culturala Astra Dej

Cultură, tradiții, istorie și economie la Centenarul Marii Uniri

 

14.400 lei

Finalizat

3

Asociatia culturala Kadar Jozsef Dej     

Zilele maghiarilor dejeni, ed. VI.

Ziua Mamelor; Concurs poezie și proză P.Șandor

14.400 lei

Finalizat

4

Asociatia Civila a Maghiarilor dejeni    

Cultură Vie

10.800 lei

Finalizat

5

Asociatia culturala Aranyeso

Festivalul internaţional al dansului popular

 

7.200 lei

Finalizat

6

Asociatia LAPI Dej

 

Obiceiuri şi tradiţii în spaţiul european

7.200 lei

Finalizat

7

Asociatia Rotary Club Dej

 

Concert aniversar 100 de ani de la Marea Unire

4.500 lei

Finalizat

8

Asociatia Sfintii Apostoli Luca si Andrei

Atelier de creaţie Pintic 2018

4.500 lei

Finalizat

9

Asociatia Parintilor , Elevilor si Profesorilor de la Scoala Nr. 1 Dej

Poarta Someşului şi Marea Unire

3.600 lei

Finalizat

10

Asociatia Marsala Life

Târgul lui Moş Crăciun

 

0 lei cheltuit

(Acordat 3500 lei)

Nerealizat

 

11

Asociatia Emanuel Dej

Împreună studiind vom realiza lucruri mărețe

 

2.700 lei

Finalizat

12

Asociatia Roiama Dej

Schimburi culturale și artistice cu artiști din Belgia

 

2.250 lei

Finalizat

 

 

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.03.2019 -28.03.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.03.2019 -28.03.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 22.03.2019 -28.03.2019.

VINERI- 22.03.2019

ORA 16:00   MISSION: IMPOSSIBLE 2 (ACTION, A.G., 118 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 23.03.2019

ORA 11:00     MULAN (ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTIMEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00     PARANORMAL ACTIVITY, THE GHOST DIMENSION (HORROR, 3D , N.-15 ANI, 92 MIN. )

 

MARȚI - 26.03.2019

 

ORA 16:00     BIG EYES (”FERESTRELE SUFLETULUI„ BIOGRAPHY/ CRIME, A.G.,  88 MIN.)

 

MIERCURI -27.03.2019

ORA 16:00    THE D TRAIN (”O REUNIUNE DE NEUITAT ”, COMEDY, A.P.-12ANI, 101 MIN.)

 

 JOI-  28.03.2019

ORA 16:00  ABSOLUTELY FABULOUS-THE MOUVIE (” ABSOLUT FABULOS”, COMEDY  A.P.-12., ANI., 87 MIN.)

 

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.03.2019 -21.03.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.03.2019 -21.03.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 15.03.2019 -21.03.2019.

VINERI- 15.03.2019

ORA 16:00   MISSION: IMPOSSIBLE (ACTION, A.G., 106 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 16.03.2019

ORA 11:00     CENUȘEREASA (ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 72 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00     MOMENTUM (ACTION / CRIME ,N.-15 ANI, 92 MIN. )

 

MARȚI - 19.03.2019

ORA 16:00     BEYOND BORDERS (”LA GRANIȚĂ„ ROMANCE/DRAMA/ACTION, A.G.,  121 MIN.)

 

MIERCURI -20.03.2019

ORA 16:00 WHERE HOPE GROWS (”PĂSTREAZĂ SPERANȚA ”, DRAMA /FAMILY, A.G., 94 MIN.)

 

 JOI-  21.03.2019

ORA 16:00  LUCY (” LUCY”, ACTION /SCI-FI, N.-15., ANI., 86 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Expoziție de fotografie la Centrul Național de Informare Turistică Dej
Expoziție de fotografie la Centrul Național de Informare Turistică Dej

Primăria Municipilului Dej, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej, în colaborare cu profesor Vasile Cernea de la Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu’’ Dej, organizează expoziția de fotografii ,, Starea de bine....culoare, dor, amintiri’’.

Vernisajul expoziției va avea loc la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej, în data de 12 martie, începând cu ora 17:00 și va fi deschisă publicului până în data de 22.03. 2019.

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.03.2019 -14.03.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.03.2019 -14.03.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 09.03.2019 -14.03.2019.

SÂMBĂTĂ - 09.03.2019

ORA 11:00     BOLT(” BOLT” ;ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 3D, A. G., 96 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00  NOAH (” NOE”, DRAMA / ADVENTURE ,3D ,A.P.-12 ANI, 137 MIN. )

 

MARȚI - 12.03.2019

ORA 16:00  FOCUS  (”SĂ NU IEȘI NICIODATĂ DIN PERSONAJ” COMEDY/DRAMA/ACTION, N.-15.ANI,  101 MIN.)

 

MIERCURI -13.03.2019

ORA 16:00    NUNTA DE PIATRĂ ( FILM ROMÂNESC, A.G., 90 MIN.)

 

 JOI-  14.03.2019

ORA 16:00  DRACULA UNTOLD (” DRACULA POVESTEA NESPUSĂ”, FANTASY/DRAMA, A.P.-12., ANI., 88 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii la Dej
Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii la Dej

Primăria Municipiului Dej organizează joi, 7 martie 2019, cu începere de la ora 16:00, un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural „Arta” și este realizat în colaborare cu unitățile de învățământ ale municipiului Dej.

Spectacolul va debuta cu momente susținute de copii din grădinițele dejene urmate de momente oferite de elevi din clasele primare, gimnaziale și liceale. În cadrul evenimentului pe scenă vor evolua Trupa de teatru ”Vistrian Roman” și  Ansamblul „Someșana” ale Casei Municipale de Cultură ” George Coșbuc Dej și Clubul de dans ” Latino Angels” Dej. Intrarea este liberă. 

”Este un spectacol tradiție al municipiului nostru, un eveniment special dedicat doamnelor și domnișoarelor, în care dorim să le oferim prin copiii noștri, momente frumoase, alături de întreaga noastră apreciere.”

 

Primar

Morar Costan

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor(locuri rămase libere după licitaţii)

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 05 MARTIE 2019.

Data limită de depunere a ofertelor: 14 MARTIE 2019, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 15 MARTIE 2019, ora 1100.

 

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 01.03.2019 -07.03.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 01.03.2019 -07.03.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 01.03.2019 -07.03.2019.

VINERI- 01.03.2019

ORA 16:00     DUNKIRK (ACTION / HISTORY ,N.-15 ANI, 106 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 02.03.2019

ORA 11:00     BLINKY BILL(” KOALA CEL POZNAȘ” ;ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00  HANSEL AND GRETEL , WITCH HUNTERS (ACTION / FANTASY ,3D ,N.-15 ANI, 87 MIN. )

 

MARȚI - 05.03.2019

 

ORA 16:00  WAR ON EVERYONE  (” CINE SAPĂ GROAPA ALTUIA” COMEDY/DRAMA/ACTION, N.-15.ANI,  116 MIN.)

 

MIERCURI -06.03.2019

ORA 16:00 MULTIPLICITY (”UN BĂRBAT MULTIPLICAT ”, ROMANCE/COMEDY, A.G., 112 MIN.)

 

JOI-  07.03.2019

ORA 16:00  ME AND EARL AND THE DYING GIRL (” EU, EARL ȘI SFÂRȘITUL EI”, COMEDY/ROMANCE, A.P.-12., ANI., 101 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

 

 

Anunț
Anunț

Municipiul Dej, Str. 1 MaI nr.2, cod 4349179, judetul Cluj , telefon 0264/221790, email primaria@dej.ro aduce la cunoştinţa publicului interesat anularea  licitaţiei  publice cu strigare privind VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT, având in vedere ca s-a înaintat spre aprobarea Consiliului Local Dej completarea caietului de sarcini.

Licitația va fi reluata după ședința Consiliului Local.

 

PRIMAR

Ing. MORAR COSTAN

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej în data  de 28 februarie  2019,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

              1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

               2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 15 martie 2019, ora 13,00;

               3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți proiectului” Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej” SMIS 112513.              

                4.Proiect de hotărîre privind Introducerea în Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002 și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului “Teren str.Crângului nr.23”,conform Anexă.

                5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L.nr.62 din 27 aprilie 2017.

                6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Liviu Rebreanu, nr.68A.

                7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD pe str.Țibleșului, nr.91.

                8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism- Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru : Construire Service și spălătorie auto, generat de imobilul situat în Dej, str.Bistriței,nr.16,CF 61497,cadastral 61497.

                9.Proiect de hotărâre privind  rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6081/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 14, în suprafață de 300 mp, către Frenț Gavril Dorel.

               10.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6076/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 16, în suprafață de 300 mp, către Păltinean Raul Claudiu.

              11.Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.6080/28.12.2018 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 18, în suprafață de 300 mp, către Georgiu Ioan Cornel.

                12.Proiect de hotărâre  privind rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.148/16.01.2019 si aprobarea vânzării directe, fără licitaţie publică, a terenului construit având destinația locuință, situat în Dej, str. Constantin Brâncuși, nr. 20, în suprafață de 300 mp, către Sabadîş Ioan.

                13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții “ Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Dej”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2- Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, apel de proiecte POCA/471/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

              14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.       

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  22  februarie 2019.

Primar,

ing. Morar Costan

 

Anunț licitație bloc Vo3
Anunț licitație bloc Vo3

Municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează licitaţie  publică cu strigare pentru VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT

Denumirea și sediul vânzătorului – Municipiului Dej, județul Cluj, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află imobilul ce urmează a fi vândut: 

   

  • Imobil (bl.V03) cu terenul aferent în suprafață de 3540 mp, situat în Dej, str. Crângului nr.1

 

Locul unde poate fi studiată documentația pentru licitație – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

 

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Lazar Mihaela), începând cu data de 22.02.2019.

 

Documentele de capabilitate și participare la licitație

1). Pentru persoanele juridice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie după cartea de identitate;

-           Certificatul de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Ultimul bilanț contabil depus, înregistrat și vizat la organul competent;

-           Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

            2). Pentru persoanele fizice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie de pe actul de identitate

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

Data și locul de primire al documentelor – Documentele se primesc până la data de 12.03.2019, ora 1000  la Registratura  Primăriei municipiului Dej.

 

 

Data, ora și locul licitației – Licitația publică cu strigare va avea loc în data de 13.03.2019, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 41.

 

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 22.02.2019 -28.02.2019.

VINERI- 22.02.2019

ORA 16:00     CONFERINȚĂ  AVON

SÂMBĂTĂ - 23.02.2019

ORA 11:00     AVIOANE, DIN LUNEA DE DEASUPRA ( ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00  TERMINATOR GENISIS (ACTION / SCI/FI ,3D ,N.-15 ANI, 126 MIN. )

MARȚI - 26.02.2019

ORA 16:00 DRIVE HARD  (” ȘOFERUL” COMEDY/DRAMA, N.-15.ANI,  116 MIN.)

MIERCURI -27.02.2019

ORA 16:00 HOW TO BE SINGLE (”CUM SĂ FII SINGUR ȘI FERICIT ”, ROMANCE/COMEDY, A.G., 105 MIN.)

 JOI-  28.02.2019

ORA 16:00  CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (” ÎNTÂLNIRE DE GRADUL TREI”, SCI/FI/DRAMA, N.-15., ANI., 132MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

 

 

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019
ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019

Primăria municipiului Dej  organizează în data de 26 februarie  2019, ora 12:00,  în Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Dej o dezbatere publică privind proiectul de buget local pe anul 2019.

 

       În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Dej  supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.

-iniţiator Primar: Morar Costan

 

Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartul compartimentului de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Dej  și pe site-ul primăriei Municipiului Dej şi pot fi consultate de persoanele interesate.

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 26.02.2019 , pe adresa Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2,jud.Cluj  sau la adresa de e-mail: primaria@ dej.ro.

 

 Pentru vizualizarea documentelor accesați următoarele link-uri:

Buget propus la parte de VENITURI 2019

Buget propus la parte de Cheltuieli 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de dezvoltare 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de functionare 2019

Expunere de motive

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului pe anul 2019

Propuneri lista de investitii pe anul 2019

Raport de specialitate

 

                                               P R I M A R

                                        MORAR COSTAN

Se distribuie laptele praf gratuit
Se distribuie laptele praf gratuit

Primăria Municipiului Dej informează că a reluat distribuirea laptelui praf gratuit repartizat de Direcţia de Sănătate Publică, pentru copii cu vârsta până la 1 an.

Distribuirea laptelui se realizează zilnic între orele 8:00- 16:00, la Cantina de Ajutor Social situată în Piața Bobâlna.

Laptele praf formulă pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie.  

 

 

Primar

Morar Costan