Anunțuri

Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare/ completare/ relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19
Hotărârea nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare/ completare/ relaxare a măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19

Măsuri dispuse începând cu data de 1 iunie❗️
❗️Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale❗️

HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020
privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă

Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie
sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști
și a competițiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfășurarea, de către sportivii profesioniști, a activităților de pregătire fizică în spații închise, cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică activităților de pregătire și competițiilor sportive din domeniul sporturilor de contact.

Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi a festivalurilor publice şi private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanță de minimum 2 metri, unul față de celălalt, purtarea măștii de protecție și respectarea condiţiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului
sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricțiile/interdicțiile privind deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane.

Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32,34 și 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din
familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri și
președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente,
asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii și ministrului mediului,apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupanții unei mașini fiind membri aceleiași familii, măsurile de protecţie sanitară fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Dezbatere publică
Dezbatere publică

MUNICIPIUL  DEJ, DIRECȚIA TEHNICĂ, SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la documentația:

1. Plan Urbanistic de Detaliu  - CLADIRE MIXTA P+2E - SPATIU COMERCIAL, BIROURI SI APARTAMENTE, în Dej, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 27, solicitant APOSTOL DAN MIHAI si ANAMARIA   

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, miercuri, 10 iunie 2020, ora 12.

Documentația tehnică și referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej, pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primariadej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 10.06.2020, ora 10.

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  28  mai  2020, ora 13,00 

                                           Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea 

ORDINE DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, str.Aurora, nr.3 Municipiul Dej, județul Cluj, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform contract de finanțare nr.3463/11.05.2018.
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str.Înfrățirii, nr.30, Municipiul Dej, județul Cluj, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, conform contract de finanțare nr.3464/11.05.2018.
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții “ Consolidarea capacității administrative prin adoptarea de instrumente ale planificării strategice pentru buna gestiune financiară a proceselor dezvoltării locale din Municipiul Dej.”
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej nr.63378, cu număr cadastral 63378.
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contratului de închiriere pentru terenul situat în Dej, str.C.Dobrogeanu Gherea, nr.20, Bl.J, ap.11, pe care este edificată o extindere la parterul blocului- spațiu comercial.
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr.6/6345 din 25.07.2016.
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional nr.4 la Contractul de concesiune nr.41  din 01.08.1999.
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractelor de concesiune pentru terenurile pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocurilor.
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzării cantității de 1012 mc masa lemnoasă de foc pe anul 2020 din trupul de pădure Valea Tărpiului și Cetan.
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr.2 la HCL nr.87/2008 privind aprobarea procedurii de înregistrare a vehiculelor în raza administrativ teritorială Municipiul Dej.
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej.
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2020.
13.    Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “CNI”- S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip- “ Construire bază sportivă tip.1, str.Cîmpului nr.3, municipiul Dej”. 
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “ Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru școala gimnazială nr.1 Dej”COD SMIS 122358.
15.    Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Proiectul INTESPO- Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare
Proiectul INTESPO- Înregistrarea tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

 

 

Expoziție cu lucrări Lego (R) la Muzeul Municipal Dej
Expoziție cu lucrări Lego (R) la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej organizează în colaborare cu Asociația Brickenburg  expoziția intitulată ,,O explorare inedită a Cosmosului”, adresându-se atât copiilor cât și adulților, aducând în atenție lor dorința de descoperire a misterelor spațiului prin prisma jocului. Vor fi expuse modele LEGO(R) cu tematică spațială, reflectând această preocupare pe o perioadă de mai mult de 40 de ani,  precum și lucrari Toy Photo și de grafică filatelică, realizate de artiști din mai multe țări.

 Expoziția va fi deschisă luni, 25 mai, ora 10:00, la sediul muzeului fiind dedicată Zilei Copilului sărbătorită în fiecare an pe 1 iunie. Evenimentul expozițional Lego(R) este  la a doua ediție, organizat la muzeul dejean de către cei de la Brickenburg. Prima expoziție fiind deschisă anul trecut în luna mai, intitulată ,,Ethnologia Galactică-2019” înscrisă în seria expozițiilor internaționale din Uniunea Europeană dedicate pasionaților de LEGO.

Asociaţia Brickenburg, reprezentată în România la nivel de ambasador, este una din cele mai importante organizaţii de fani ai sistemului LEGO, fiind oficial recunoscută la nivel mondial prin expozițiile sale de înaltă ținută, prezentate în ţară şi în străinătate.

Expoziția reprezintă o invitație la creativitate pentru copiii de toate vârstele, demonstrând construirea inteligentă a numeroase obiecte, printre care: navete spațiale, roboți, clădiri, etc.

Expoziția de vară a Asociației Brickenburg, găzduită de Muzeul Municipal Dej, poate fi vizitată de public în perioada 25 mai-26 iunie 2020, de luni până vineri între orele 8:00-16:00, prețul de intrare fiind 2 lei.

Măsuri pentru purtarea măștii și accesul în incinte
Măsuri pentru purtarea măștii și accesul în incinte

Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a hotărât în cadrul unei noi ședințe, convocate la Dej, luarea de noi măsuri pe perioada stării de alertă, privind purtarea măștii și  accesul în incinte.

A. Hotărâri privind obligativitatea purtării MĂȘTII DE PROTECȚIE:

 

1. Pe durata stării de alertă, masca de protecție (medicală sau nemedicală) trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței la locul de muncă, în oricare din spațiile închise ale incintei.

2. Excepțiile vor putea fi stabilite doar urmare a evaluării riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unității sau a medicului de medicină școlară, după caz, precum și cele stabilite în mod expres de lege.

 

B. Hotărâri privind măsurarea temperaturii pentru ACCESUL ÎNTR-O INCINTĂ:

 

1. Pe durata stării de alertă, se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu sau la punctele de lucru aflate într-o incintă, efectuarea măsurării temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă.

 

 

2. ACCESUL INTR-O INCINTĂ PENTRU PERSONALUL ANGAJAT:

(1) Pentru personalul angajat, la accesul în sediul unității/instituției (sau la punctele de lucru aflate într-o incintă), este obligatorie măsurarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor. Măsurarea temperaturii nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal.

(2.1) Măsurarea temperaturii se va face prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3 grade C);

 (2.2) Dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 grade C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

 (2.3) Dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 grade C, persoana este îndrumată către medicul de familie în vederea efectuării unui consult medical:

-dacă se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va recomanda testarea pentru diagnosticarea infecției cu virusul SARS-Cov-2;

-dacă nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va stabili diagnosticul.

 

3. ACCESUL ÎNTR-O INCINTĂ PENTRU ALTE PERSOANE DECÂT PERSONALUL ANGAJAT:

 (1) Dacă este necesar accesul în incintă, este obligatorie măsurarea temperaturii și dezinfectarea mâinilor. Măsurarea temperaturii nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal.

 (2.1) Măsurarea temperaturii se va face prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3 grade C);

(2.2) Dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 grade C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

(2.3) Dacă se constată menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 grade C, persoanei nu i se permite accesul în incintă.

(2.4) Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3 grade C, persoanei i se permite accesul în incintă.

 

C. Persoanele fizice și juridice vor respecta și toate celelalte prevederi emise de autorități privind limitarea răspândirii COVID 19.

 

 

România se întoarce la muncă !
România se întoarce la muncă !

Vă prezentăm un ghid pentru revenirea la muncă în condiții de siguranță pentru angajați și angajatori, elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care poate fi vizualizat aici :

Ghidul pentru revenirea la munca

Hotărârea nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
Hotărârea nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia

HOTĂRÂRE  Nr. 394/2020 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 18 mai 2020

 

    ART. 1

    (1) Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul ţării pe o durată de 30 de zile.

    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

    (3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceea ce priveşte măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

    ART. 2

    Măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

    a) anexa nr. 1 - "Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns";

    b) anexa nr. 2 - "Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor";

    c) anexa nr. 3 - "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".

    ART. 3

    În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.

    ART. 4

    Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1 - 3 este cel stabilit la art. 64 - 70 din Legea nr. 55/2020.

    ART. 5

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                        

    ANEXA 1

 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

    ART. 1

    În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;

    2. Coordonarea operaţională a poliţiei locale, în condiţiile art. 50 - 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020.

    ART. 2

    În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Se instituie obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi de a stabili programul de lucru al angajaţilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020.

    2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidenţial îşi organizează programul în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată şi desfăşurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorităţile competente.

    ART. 3

    În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabileşte desfăşurarea în regim permanent a activităţii tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară, precum şi a activităţii Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei şi a centrelor judeţene/a municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

    ART. 4

    (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în aplicare de către unităţile teritoriale pentru situaţii de urgenţă, respectiv de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.

    (2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Poliţia Română, prin inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

    (3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

    (4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către instituţiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative pentru situaţii de urgenţă, respectiv centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

 

    ANEXA 2

MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

 

    ART. 1

    În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    2. Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

    3. Prin excepţie de la prevederile pct. 2, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru carantina/izolarea la locuinţă/altă locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.

    4. Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuinţă/altă locaţie sunt introduse în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligate să suporte contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate.

    5. Persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân în carantină în spaţiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.

    6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:

    a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

    b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant;

    f) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

    g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

    h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

    i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

    j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;

    k) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;

    l) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;

    m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;

    n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;

    o) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;

    p) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reşedinţa în afara României şi înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ de pe teritoriul ţării noastre, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial/liceal/învăţământ superior.

    7. Pe durata măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituţionalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soţului/soţiei, unei rude/afin de gradul 1 - 3, cu acordul Direcţiei de Sănătate Publică şi avizul Centrelor Judeţene/al Municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

    ART. 2

    Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.

 

    ANEXA 3

  MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

 

    ART. 1

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.

    2. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    3. Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private poate fi desfăşurată în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfăşoară cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    5. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

    6. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 8 persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.

    ART. 2

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

    2. Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii:

    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

    b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

    c) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

    d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

    e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;

    f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

    g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

    h) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

    i) deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz;

    j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

    k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

    l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, care nu se pot achiziţiona din localitatea de domiciliu/reşedinţă.

    3. La solicitarea personalului instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicţiei prevăzute la pct. 2, pentru justificarea deplasării în afara localităţii persoanele prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.

    4. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprovată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

    a) membri de familie ai cetăţenilor români;

    b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;

    c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

    d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

    e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

    f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

    g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

    h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

    ART. 3

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Menţinerea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului acţiunii şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    2. Instituirea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului acţiunii, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

    ART. 4

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:

    a) efectuate cu aeronave de stat;

    b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;

    c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;

    d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;

    e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România;

    f) aterizări tehnice necomerciale;

    g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);

    h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

    i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;

    j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;

    k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi ("Green Lanes") în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

    3. Suspendarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.

    4. Prevederile pct. 3 nu se aplică transportului rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

    a) sunt transportate numai persoanele care au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinaţie, au drept de şedere valabil în statul de destinaţie sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;

    b) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum şi toate celelalte date şi informaţii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;

    c) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenţia de recrutare şi/sau persoanele care urmează a fi transportate, ia toate măsurile necesare pentru respectarea normelor şi recomandărilor autorităţilor responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerilor şi conducătorilor auto.

    ART. 5

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

    1. la frontiera româno-ungară:

    a) Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);

    b) Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);

    c) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);

    d) Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);

    e) Carei, judeţul Satu Mare;

    2. la frontiera româno-bulgară:

    a) Negru Vodă, judeţul Constanţa;

    b) Lipniţa, judeţul Constanţa;

    c) Dobromir, judeţul Constanţa;

    d) Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;

    e) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);

    3. la frontiera româno-ucraineană:

    a) Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;

    b) Isaccea, judeţul Tulcea;

    4. la frontiera României cu Republica Moldova:

    a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;

    b) Oancea, judeţul Galaţi;

    5. la frontiera româno-sârbă:

    a) Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi;

    b) Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă);

    c) Orşova, judeţul Mehedinţi;

    d) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;

    e) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;

    f) Vălcani, judeţul Timiş;

    g) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă);

    h) Lunga, judeţul Timiş;

    i) Foeni, judeţul Timiş;

    j) Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă).

    ART. 6

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele din exteriorul acestora.

    2. În spaţiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

    ART. 7

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Se suspendă activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de activităţi comerciale:

    a) activitatea desfăşurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare;

    b) activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;

    c) activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului;

    d) activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.

    ART. 8

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 33 - 36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 33 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    2. Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 34 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    3. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 35 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    4. Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 36 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    5. Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, la propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.

    ART. 9

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri.

    2. Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută la pct. 1 activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi care respectă condiţiile de siguranţă sanitară.

    3. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    4. Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    6. Se suspendă activitatea în spaţiile deschise pentru administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare.

    ART. 10

    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

    1. Se menţine măsura suspendării temporare a cursurilor/activităţilor din unităţile de nivel antepreşcolar şi din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 38 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    2. Se permite desfăşurarea, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 38 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

    ART. 11

    (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (3) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 4 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi, după caz, de Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 6 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 4 se urmăreşte de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (12) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.

    (13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 şi 2 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (14) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (16) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    (18) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

Primăria Municipiului Dej intenționează accesarea unui credit în valoare de 18.156.550 lei
Primăria Municipiului Dej intenționează accesarea unui credit în valoare de 18.156.550 lei

Primăria Municipiului Dej dorește accesarea unui contract de servicii de acordare a unui credit pe termen lung în valoare de 18.156.550 lei, pentru finanțarea unor lucrări de investiții pe fonduri europene și buget local. 

Documentația de atribuire a creditului se poate descărca de aici :

Invitatie de participare - Caiet de sarcini - Formulare - HCL

 

Răspuns solicitare clarificări acordare credit bancar în valoare de 18.156.550 lei

Contract nr 21261 din 2019 - Proiectare executie Iaz Fragilor

Contract nr 25739 din 2019 - Proiectare executie Canalizare Str Somcutului

Contract nr 26521 din 2019 - Proiectare executie Parcari in mun Dej

Contract nr 26578 din 2019 - Constructie Pod peste Valea Jichisului

Contract nr 28606 din 2019 - Executie strazi si retele Parc Industrial L Birbaum

Informatii privind solicitare Clarificare nr 2

SMIS 126369 - Contract semnat olograf 3642 din 2018

SMIS 111486 - ACT ADIŢIONAL NR 1 la Contract 3153 din 2018

SMIS 111486 - Contract finantare semnat olograf_3135 din 2018

SMIS 111559 -325559 Contract semnat olograf 2940 din 2018

SMIS 112513 Contract semnat olograf 4438 din 2019

SMIS 116845 - Contract finantare olograf 3079 din 2018

SMIS 118102 Act aditional nr 1_ contract nr 2506 din 2018

SMIS 118102 Contract semnat olograf 2506 din 2018

SMIS 118103 - Act aditional nr 1 contract 2501 din 2018

SMIS 118103 - Act Aditional nr 2 contract 2501 din 2018

SMIS 118103 Contract semnat olograf 2501 din 2018

SMIS 118104 - Act aditional nr 1 contract 2545 din 2018

SMIS 118104 - Act Aditional nr 2 contract 2545 din 2018

SMIS 118104 Contract semnat olograf 2545 din 2018

SMIS 121416 Contract semnat olograf 3643 din 2018

SMIS 123525 Contract semnat olograf 4192 din 2019

SMIS 125016 Contract semnat oloraf 4909 din 2019

SMIS 126369-Act Aditional nr 1 contract 3642 din 2018

 

Clarificare 2 - Pentru proiectele de la pct 16 si 17 din Anexa la HCL

ADD1 rev_126369_Deviz 29 STRAZI

ADD1 rev_126369_DEVIZE INTERMODAL

Investitii pentru imprumut_V1

 

Răspunsuri la întrebări privind starea de alertă
Răspunsuri la întrebări privind starea de alertă

MATERIAL Q&A - STAREA DE ALERTĂ

Cum se definește zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii nu au nevoie de declarație pe propria răspundere pentru a se deplasa ?


Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).
Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov.

 

Persoanele peste 65 de ani au vreo restricție de a ieși din casă sau vreun interval orar pe care trebuie să îl respecte?


Hotărârea CNSSU nr. 24 cu privire la declararea stării de alertă nu restricționează deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot părăsi domiciliul în orice interval orar doresc. Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât de mult posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectării cu noul Coronavirus.

Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână ?


DA. Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicității. În cazul în care o nouă deplasare respectă același traseu menționat în declarația pe propria răspundere, atunci aceasta poate fi refolosită și în alte zile, tăind cu o linie data precizată inițial și completând noua dată aferentă zilei în care are loc deplasarea.

 

Vor fi sancționate persoanele care nu poartă mască ?
Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise, potrivit anexei “Măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă”, atașată Hotărârii nr. 24 a CNSSU. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate contravențional în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) raportat la art.65 lit.h, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

 

Ce opțiune din declarația pe propria răspundere bifează un locuitor al zonei rurale care se deplasează în altă localitate pentru cumpărături la supermarket, farmacie sau pentru asigurarea unor bunuri pe care nu le poate achiziționa din sat/comună?
În situația în care cetățeanul se deplasează între localități din interiorul zonei metropolitane, nu are nevoie de declarație pe propria răspundere. Dacă asigurarea bunurilor necesare nu poate fi făcută în zona metropolitană, este nevoie de declarația pe propria răspundere, bifată la punctul 11 “alte motive justificate”.

 

Vor mai fi date amenzi pentru nerespectarea deciziilor autorităților cu privire la starea de alertă ?
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) definește la Capitolul III “Răspunderi și sancțiuni”, art. 64-70 contravențiile și cuantumul amenzilor pentru nerespectarea actului normativ.
De asemenea, polițiștii aplică legislația în vigoare. Scopul autorităților nu este de a sancționa cetățenii, ci de a limita răspândirea virusului COVID-19. În contextul trecerii la starea de alertă, polițiștii vor acționa în principal pentru îndrumarea cetățenilor cu privire la noile reguli.

 

Se redeschid sălile de lectură din biblioteci ?
Această variantă este în prezent în analiza autorităților, urmând ca o decizie să fie comunicată în perioada următoare. Activitățile bibliotecilor sunt permise în perioada stării de alertă, potrivit Hotărârii CNSSU nr.24 și anexei atașate, în condițiile respectării normelor de prevenție și protecție și cu respectarea recomandărilor INSP.

 

Se redeschid clinicile private ?
Clinicile private au avut în timpul stării de urgență și vor continua să aibă și în timpul stării de alertă același statut cu spitalele/clinicile de stat.

 

Dacă un cetățean trebuie să ajungă urgent la bancă în altă localitate, ce bifează pe declarația pe propria răspundere ?
În cazul în care tranzacția bancară nu poate fi efectuată on-line, deplasarea în afara localității se poate face în baza declarației pe propria răspundere, bifând punctul 11 – “alte motive justificate”.

 

Rămâne vreo interdicție valabilă după ora 22:00 ?
Interdicțiile emise prin hotărârea CNSSU sunt valabile indiferent de intervalul orar și nu sunt diferite pentru intervalul post 22.00.

 

Persoanele care vor sta în aceeași locuință cu cineva venit din afara țării vor trebui să intre și ele în izolare 14 zile ?
Potrivit Hotărârii CNSSU nr.24 și anexei atașate, pentru toate persoanele care au călătorit în străinătate și intră pe teritoriul României, se instituie măsura carantinării/izolării la domiciliu împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc. Există opțiunea carantinei instituționalizate pentru persoanele care au călătorit singure și care nu doresc să-și expună familia.

 

Câte persoane pot participa la evenimentele familiale cu număr limitat de persoane, opțiune care se regăsește la punctul numărul 9 în declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasărilor între localități ?
Dacă evenimentul familial implică o slujbă religioasă în interiorul bisericii (ex: nuntă, botez, înmormântare), numărul maxim de persoane care pot participa este de 16 (punctul 5 (2), lit. a din anexa “Măsuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata stării de alertă”, atașată Hotărârii nr. 24 a CNSSU).
Dacă slujba se ține în curtea bisericii, numărul participanților NU este limitat, însă se vor respecta măsurile de prevenire și protecție stabilite.
Pentru evenimentele familiale private (ex: aniversări, petreceri, reuniuni de pomenire etc.) desfășurate în spații închise, va fi avut în vedere același număr de persoane (maximum 16 persoane) cu respectarea normelor de igienă și pe cât de mult posibil respectarea distanței fizice.

 

În legea aprobată de Parlament există o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele în perioada stării de alertă ?
NU. Terasele rămân închise în perioada stării de alertă, potrivit Hotărârii nr. 24 a CNSSU și anexei atașate. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) prevede la articolul 8, alin. 2 posibilitatea deschiderii teraselor, nu obligația.

Noi măsuri luate la nivelul municipiului
Noi măsuri luate la nivelul municipiului

În ședința de astăzi a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, convocată la Dej, s-au luat noi măsuri în vederea limitării transmiterii COVID 19 la nivelul comunității. Măsurile vizează  diferite domenii printre care transportul în comun,  parcuri, locuri de joacă și alte spații publice și Muzeul Municipal. 

TRANSPORTUL ÎN COMUN

 

 1. Se va reveni la programul de circulație existent înainte de decretarea stării de urgență, cu o frecvență mai mare pe rutele solicitate, respectiv Dej Triaj, Competrol, ACE, Șomcut, Viile Dejului, în zilele de marți și vineri, precum și alte situații care vor necesita această măsură.
 2. Se vor marca cu un semn vizibil locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanțarea socială; Pasagerii care vor călători în picioare vor respecta regulile de distanțare socială.
 3. Numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului
 4. La îmbarcare/debarcare, cât și pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta regulile de distanțare socială.
 5. Accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei măști, care să acopere gura și nasul.
 6. Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușă/celelalte uși.
 7. Se va discuta cu reprezentanții societăților comerciale, care încep activitatea de producție din data de 18.05.2020, în vederea decalării începerii și terminării programului de lucru în doua intervale orare.
 8. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția vehiculului înainte de intrarea în traseu, precum și ulterior, la un interval de cel mult 4 ore. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă.
 9.  Angajații societăților de transport vor fi instruiți să rămână acasă dacă au fost expuși direct la virus  și / sau  prezintă simptome (febră, dificultăți de respirație, tuse uscată). Se va efectua triajul zilnic al angajaților menținând distanțarea socială și termometrizare înainte de intrarea în tură.
 10.   Se va continua diseminarea informațiilor privind măsurile de prevenire a infectării cu COVID 19, în mijloacele de transport în comun.
 11.  Conducătorii vehiculelor au obligația de a păstra distanța socială în timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (șoferi, pasager, persoane adiacente parcursului, etc).

 

 PARCURI, LOCURI DE JOACĂ

 

1. Parcul Mare și Parcul Mic, închise în data de 23 martie, conform hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, se redeschid cu data prezentei hotărâri, iar activitățile de sport, mișcare, plimbare se vor desfășura cu menținea distanțării sociale.

2. Locul de joacă din Parcul Mare și locurile de joacă de la nivelul municipiului rămân închise.

 

MUZEUL MUNICIPAL DEJ

Muzeul Municipal Dej se redeschide începând cu data de 18 mai, ora 9:00, cu aplicarea următoarelor măsuri:

 

1. Purtarea obligatorie a măștii de protecție de către vizitatori și personalul muzeului;

2. Păstrarea distanței de minim 2 m între vizitatori.

3. Dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea în muzeu;

4. Crearea unui circuit unic de vizitare pentru a evita întâlnirea vizitatorilor;

5. În muzeu vor intra câte 5 persoane, pentru vizitarea expozițiilor, la interval de 15 minute, dar nu mai mult de 10 persoane pe circuitul de vizitare;

6. Persoanele de peste 65 de ani au prioritate între orele 8:00-10:00;

7. Vor fi aerisite și dezinfectate de mai multe ori pe zi spațiile de vizitare, mânerele de la uși, holurile de la intrare, iar la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru muzeul va fi dezinfectat cu soluții biocide pe bază de clor.

 

ALTE MĂSURI

1. Purtarea măștii este obligatorie în spațiile închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă.

2.  În scopul protejării populației municipiului, se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 3 persoane în spațiile publice( Parcul Mare, Parcul Mic, trotuare, alei), cu respectarea regulilor de distanțare socială.

3. Persoanele fizice și juridice/instituțiile și societățile comerciale vor lua măsurile necesare respectării prevederilor instituite de autoritățile naționale, județene și locale.

 

Model declarație pe proprie răspundere valabilă în starea de alertă
Model declarație pe proprie răspundere valabilă în starea de alertă

Vă punem la dispozitie modelul declarației pe proprie răspundere pentru starea de alertă

Model declarație pe proprie răspundere în starea de alertă

 

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă
HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2❗️

Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declară Starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă de 30 de zile.

Art.2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de alertă, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu competență în domeniu.

Art.4 Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la art. 3, necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit acte normative şi acte administrative, potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează.

Art.5 În aplicarea dispozițiilor art. 7 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 , în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

Art.6 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

❗️MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ ❗️

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru: a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space)și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier; d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

3. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel: a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 0C; c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

4. Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.

5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități: 2 a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice; b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție; e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drivein“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.

7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități: a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie; b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului; c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

8. Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor. (2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini: a) membri de familie ai cetățenilor români; b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România; c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.; d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent; e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar; f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare; g) pasageri care călătoresc din motive imperative; h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri: - efectuate cu aeronave de stat; - de transport marfă şi/sau corespondență; - umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență; - pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România; - având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România; - aterizărilor tehnice necomerciale; - de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry); - tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave; - efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație; - zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte 4 state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe; - zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.

11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 01 iunie 2020.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit; b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei; c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv; d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.

12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;
13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.

14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane: a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone; b) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională; c) piloții de aeronave şi personalul navigant; d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri; f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19; g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național; h) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național; i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID- 6 19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României; j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2; k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.

(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.

(4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020, rămân în carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP. (2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost revocate se mențin în condițiile alin. 1.

 16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, astfel: I. La frontiera româno-ungară: 1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 2. Salonta, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră); 3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri); 4. Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă); 5. Carei, județul Satu Mare. II. La frontiera româno-bulgară: 1. Negru Vodă, județul Constanța; 2. Lipnița, județul Constanța; 3. Dobromir, județul Constanța; 4. Zimnicea, județul Teleorman; 5. Turnu Măgurele, județul Teleorman; 6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă). III. La frontiera româno-ucraineană: 1. Sighetu Marmației, județul Maramureș; 2. Isaccea, județul Tulcea. 7 IV. La frontiera româno-moldoveană: 1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani; 2. Oancea, județul Galați. V. La frontiera româno-sârbă: 1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți; 2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă); 3. Orșova, județul Mehedinți; 4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin; 5. Naidăș, județul Caraș-Severin; 6. Vălcani, județul Timiș; 7. Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă); 8. Lunga, județul Timiș; 9. Foeni, județul Timiș; 10. Jimbolia, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă).

17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

(3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli; e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi; f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie; h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 8 i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane. j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială; k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

(4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se justifică prin declarație pe propria răspundere.

 18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar. (2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.

19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02- 12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale.

20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal și mijloace pentru: a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de către Jandarmeria Română; b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice; c) triaj epidemiologic, asistență medicală.

21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază

 

Încă un proiect finanțat cu bani europeni pentru învățământul din Dej
Încă un proiect finanțat cu bani europeni pentru învățământul din Dej

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a semnat contractul de finanțare al proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic”.

Acest proiect constă în:

Modernizarea clădirii Atelier din cadrul Liceului tehnologic ”Constantin Brâncuși”

Modernizarea clădirii Centrala termica din cadrul Liceului tehnologic ”Constantin Brâncuși”

Echiparea clădirii Atelier cu echipamente, dotări și active necorporale specifice specializărilor liceului tehnologic

Eficientizarea energetică a clădirii

Utilizarea unor soluții alternative de producere a energiei, prin echiparea imobilului cu panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice,

Adaptarea infrastructurii pentru utilizarea de către persoane cu dizabilități

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și are o valoare de 10.974.304,91 lei cu T.V.A, aproximativ  2 356 000  EURO.

AFIR pune la dispoziție peste 30 de milioane de euro prin trei sesiuni de depunere a cererilor de finanțare
AFIR pune la dispoziție peste 30 de milioane de euro prin trei sesiuni de depunere a cererilor de finanțare

Începând cu 11 mai, AFIR pune la dispoziție peste 30 de milioane de euro prin trei sesiuni de depunere a cererilor de finanțare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea, începând din 11 mai, a trei sesiuni de primire a cererilor de finanțare. Este vorba despre submăsura 5.1 – beneficiari publici și privați, submăsura 5.2 și submăsura 17.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, în perioada 11 mai – 31 iulie 2020 se va desfășura prima sesiune din 2020 pentru depunere on-line a cererilor de finanțare prin submăsura 5.1Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile” și prin submăsura 5.2 Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale”.

De asemenea, începând tot din data de 11 mai și până în 30 noiembrie 2020 solicitanții pot depune on-line cereri de finanțare la AFIR pentru submăsura 17.1Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – sesiune destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020”.

Fondurile disponibile în cadrul submăsurii 5.1 pentru beneficiarii publici, respectiv pentru  instituţii publice cu atribuţii în prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), sunt de 4.750.000 euro, din care 2.310.000 euro destinați investițiilor în instalații pentru dezinfecție, 1.700.000 euro pentru achiziția de autoutilitare probe și dotarea laboratoarelor și 740.000 euro pentru investiția în camere frigorifice. Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții menționate în Ghidul solicitantului, rata sprijinului poate ajunge la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru beneficiarii privați ai submăsurii 5.1 sunt disponibili în această sesiune 8.289.804 euro. Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali și 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri. Valoarea maximă a finanțării se ridică la 250.000 euro/ proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1 – privați sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole) și grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Fondurile disponibile pentru submăsura 5.2Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale” sunt de 3.677.431 euro. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși o valoare de 200.000 euro/ proiect. Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin sM 5.2 sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) și cooperativele agricole, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Pentru submăsura 17.1Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – sesiune destinată asigurării culturilor de toamnă aferente anului 2019 și aferente culturilor de primăvară pentru anul 2020” sunt disponibili în această sesiune 15.000.000 Euro. În cadrul acestei măsuri, ca un element de noutate, este faptul că depunerea dosarelor la AFIR este continuă până la data de 30 noiembrie 2020, indiferent de epuizarea fondurilor, existând posibilitatea suplimentării fondurilor în funcție de interesul potențialilor beneficiari. Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, iar beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de finanțare sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanțare se numără și infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea cererilor de finanțare la AFIR pentru cele trei submăsuri se face doar on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 11 mai 2020, ora 09:00.